Neverjetna razsipnost: Za različne študije kar 74,5 milijona evrov

Dejan Židan, predsednik vladne SD, in Anja Kopač Mrak (nekdanja ministrica in zdajšnja generalna sekretarka v kabinetu Marjana Šarca ter njegova desna roka za področje sociale, varstva starejših ipd.). (Vir: Zajem zaslona)

Za sprejem v domove za starejše in socialno varstvene zavode je trenutno 11.446 prošenj. Približno desetina jih bi oskrbo potrebovala takoj. Tako je vlada odgovorila na vprašanje poslanke Jelke Godec o tem. Po nekaterih drugih podatkih pa naj bi bilo evidentiranih prošenj za namestitev v dom celo več kot 24 tisoč, kar 10 tisoč pa bi jih mesto potrebovalo takoj.

Vendar mest v domovih ni, saj je bil v Sloveniji zadnji dom za starejše zgrajen leta 2007.

Na to je opozorilo tudi Računsko sodišče RS, ki je prejšnji teden objavilo poročilo o reviziji o zagotavljanju dostopnosti in dosegljivosti storitev socialnega varstva vsem tistim, ki to potrebujejo. Poleg tega država v preteklih letih po oceni sodišča ni zagotovila enake obravnave upravičencev niti ni ustrezno načrtovala novega sistema dolgotrajne oskrbe.

Namesto, da bi zgradili kakšen dom za starejše, so podeljevali predvsem koncesije zasebnikom in s tem omogočili približno 2600 novih postelj več. Pri tem pa so cene pri koncesionarjih za uporabnike, to je starejše, ki potrebujejo domsko oskrbo, za skoraj tretjino višje kot v domovih, ki so v državni lasti.

Računsko sodišče pa razkriva tudi neverjetno razsipnost vlade na področju oskrbe starejših. Za različne študije so tako namenili kar 74,5 milijona evrov. Na to je včeraj na družbenih omrežjih opozoril tudi ribniški poslanec Jože Tanko.

Zapis Jožeta Tanka potrjuje tudi zapis v poročilu Računskega sodišča, kjer so zbrali študije in jih objavili v tabeli. Sklepe o tem so sprejeli decembra 2016, s študijami naj bi ugotavljali, ali se naj postamezne pristojnosti iz ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki ga je vodila Anja Kopač Mrak (SD), prenesejo na ministrstvo za zdravje, ki ga je vodila Milojka Kolar Celarc (SMC).

Spomnimo. Ne samo, da bi za denar 74,5 milijona evrov lahko zgradili približno 10 domov za starejše. V tem času ni bilo denarja niti za šole niti za vrtce. Za leti 2020 in 2021 pa zdajšnja vlada pod vodstvom Marjana Šarca za šole in vrtce skupno načrtuje 10 milijonov evrov (po 5 milijonov letno), kar je v dveh letih dovolj komaj za izgradnjo ene šole v Sloveniji. V občinah pa bi za to potrebovali vsaj 150 milijonov evrov.

Denarja ni niti za domove za starejše niti za šole niti za vrtce. Za različne študije ga je dovolj.

Podatki Računskega sodišča RS, ki dokazujejo razsipnost za različne študije. (MZ je oznaka za ministrstvo za zdravje, MDDSZ pa oznaka za ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti). Vir: Računsko sodišče RS

Vir: www.rs-rs.si/

J. M.