Nepremičninski trg: Cene naraščajo, ponudbe novih stanovanj na Dolenjskem skorajda ni več

Objavljamo podatke o dogajanjih in cenah nepremičnin v letu 2016 in pričakovanja v letu 2017: za Dolenjsko in Slovenijo kot celoto.

Cene nepremičnin počasi naraščajo. Na Dolenjskem je lani močno oživel predvsem promet s hišami. Cene počasi naraščajo, pričakuje se nadaljnja rast cen, vendar bolj kot na Dolenjskem na območju Obale in v Ljubljani z okolico. Na Dolenjskem pa skorajda ni več ponudbe novih stanovanj.

Geodetska uprava Republike Slovenije (Gurs) je objavila poročilo o prometu z nepremičninami (stanovanji, hišami, zemljišči in različnimi poslovnimi prostori) za leto 2016. Ugotavljali so, da je bilo število prodaj lani celo največje od leta 2007. Glede na leto 2015 pa se je povečalo za skoraj 10 odstotkov, v primerjavi z letom 2009, ko je bil obseg prodaj najmanjši, pa za skoraj 60 odstotkov. Skupna vrednost okrog 32.000 sklenjenih kupoprodajnih pogodb je bila okoli 2.100 milijonov evrov. Vrednost stanovanj in hiš, ki so jih lani prodali oziroma je bilo zamenjanih lastnikov, je bila 1.300 milijonov evrov oziroma 62 odstotkov vrednosti vseh dogajanj na nepremičninskem trgu.

Gurs je nekatere podatke objavil tudi po regijah, vendar je pri tem sledil svoji organizacijski shemi. Tako, kot imajo urejene področne službe.

Na Dolenjskem je bilo lani 2.588 prodaj, in sicer:

  •    360 prodanih stanovanj (1 % več kot leta 2015);
  •    398 prodanih hiš (32 % več);
  •    289 prodanih gradbenih zemljišč (28 % več);
  • 1.103 prodanih kmetijskih zemljišč (6 % več);
  •    382 prodanih gozdnih zemljišč (1 % več);
  •      25 prodanih pisarniških prostorov;
  •      16 prodanih trgovskih in storitvenih prostorov;
  •      15 prodanih gostinskih lokalov.

Povprečna cena rabljenega stanovanja v Novem mestu okoli 68.000 evrov

Povprečna cena rabljenega stanovanja se je zvišala za 3 odstotke. Povprečna cena rabljenega stanovanja v Novem mestu je bila okoli 68.000 evrov. Cene za kvadratni meter uporabne površine so bile od 680 do 2.090 evrov.

Nespremenjene cene v Ribnici in Kočevju, v Trebnjem nekoliko višje

V povprečju so cene ostale nespremenjene v Ribnici in Kočevju, v Trebnjem pa so se nekoliko zvišale.

Vzorci za prodajo stanovanj, na podlagi katerih je Gurs pripravil podatke o cenah

V nadaljevanju objavljamo tabelo, ki jo je v svojem poročilu objavil Gurs. Za izračune in ostale primerjave so namreč vzeli vzorce prodanih stanovanj, ne vseh prodaj oziroma prenosov nepremičnin.

Povprečne cene stanovanj za območje Dolenjske v letih 2015 in 2016 (vir: e-prostor.gov.si).

Gradi se le stanovanjski blok v novomeški Mrzili dolini

Na Gursu ugotavljajo, da ponudbe prvič vseljivih stanovanj na Dolenjskem skorajda ni več. Edini večji projekt gradnje stanovanje je stanovanjski blok v Mrzli dolini, v Novem mestu, z 71 stanovanji. Gradnjo so v letu 2016 ustavili, nadaljevali naj bi letos.

Še vedno je na voljo nekaj hiš iz nasedlih projektov

Promet s hišami na Dolenjskem je lani močno oživel, saj se je število evidentiranih prodaj v primerjavi z letom 2015 povečalo za skoraj tretjino. Ustavil se je tudi trend padanja cen hiš, ki je bil prisoten v zadnjih letih. V Novem mestu je še vedno na zalogi kar nekaj hiš iz v preteklosti nasedlih projektov, ki jih banke upnice in stečajni upravitelji počasi prodajajo.

Poslovne nepremičnine: ponudba presega povpraševanje, prodaje so redke

Stanje na dolenjskem trgu poslovnih nepremičnin ostaja nespremenjeno. Ponudba za nakup ali najem pisarniških prostorov in trgovskih lokalov še vedno presega povpraševanje, realizirane prodaje pa so redke. Gradbene dejavnosti na področju novih poslovnih prostorov za trg praktično ni, pa tudi gradnje za lastno uporabo je malo. Trenutno se, zaradi velike ponudbe in ugodnih najemnin, poslovni subjekti raje odločajo za najem poslovnih prostorov kakor za gradnjo.

Oživel trg z zemljišči za gradnjo stavb: najdražja v Trebnjem in najnižja v Beli krajini

Po dolgoletnem obdobju upadanja je lani na Dolenjskem oživel tudi trg z zemljišči za gradnjo stavb. Predvsem na račun večjega povpraševanja po zemljiščih za individualno gradnjo družinskih hiš, medtem ko večjega povpraševanja po zemljiščih za večje stanovanjske in poslovne objekte še ni bilo zaznati. Povprečna cena zemljišča za gradnjo se je gibala od 34 evrov za kvadratni meter v Trebnjem in 22 evrov za kvadratni meter v Novem mestu ter 16 evrov za kvadratni meter v Beli krajini.

Kmetijska zemljišča: cene od 1,00 do 1,30 evra za kvadratni meter

Število prodaj kmetijskih zemljišč se je lani povečalo za 6 odstotkov. Povprečna cena se je zvišala za 3 odstotke in je za Dolenjsko znašala 1,20 evra za kvadratni meter. Kmetijska zemljišča na območju ožje Dolenjske, brez Novega mesta, so v povprečju dosegla ceno 1,30 evra za kvadratni meter, na Kočevskem in v Beli krajini pa 1 evro.

Gozdna zemljišča: cene okoli 0,50 evra in naraščajo

Evidentirani promet z gozdnimi zemljišči, po katerih je bilo sicer zaznati razmeroma veliko povpraševanje, je ostal na ravni iz leta 2015. Cene so se v povprečju zvišale za 9 odstotkov. Na ožjem območju Dolenjske, brez Novega mesta, je bila lani povprečna cena gozdnega zemljišča 0,54 evra za kvadratni meter, na Kočevskem 0,53 evra in v Beli krajini 0,49 evra.

Slovenija kot celota: lani se je opazno povečalo število prodaj hiš, bolj kot stanovanj

Rast števila prodanih stanovanjskih nepremičnin se je lani nadaljevala tretje leto zapored. Za razliko od leta 2015, ko se je to število povečalo izključno na račun prodaje stanovanj v večstanovanjskih stavbah, se je lani opazno povečalo tudi število prodaj hiš, celo bolj kot stanovanj.

Glavni dejavniki, ki vplivajo na rast povpraševanja po stanovanjskih nepremičninah, so nizke obrestne mere in sicer skromna rast obsega stanovanjskih posojil, ki traja že tri leta, prav tako pa tudi povečanje zaposlenosti in rast mase plač ter znižanje cen stanovanj v času krize.

Cene stanovanj in stanovanjskih hiš so v povprečju še nižje kot pred krizo, a razprodaj stanovanj iz nasedlih projektov ni več, na trg pa prihajajo še zadnje zaloge novogradenj iz preteklih let. Preostala stanovanja tako že dosegajo normalne tržne cene.

Pričakovanja za leto 2017

V letu 2017 na geodetski upravi pričakujejo postopno umirjanje rasti prometa s stanovanjskimi nepremičninami. Pričakovati je tudi nadaljnjo rast cen stanovanj, hiš in zemljišč za gradnjo – ta bo najhitrejša na območju Obale in v Ljubljani z okolico, kjer je povpraševanje največje in zaradi pomanjkanja novogradenj počasi presega ponudbo.

T. H.