Nepremičninski trg: Na trgu največ stanovanjskih hiš in zazidljivih kmetijskih zemljišč

(pixabay.com)

Na območju Dolenjske, Bele krajine in Kočevsko-ribniškem območju trenutno čaka na kupce vsaj 193 stanovanj, 429 stanovanjskih hiš, 229 vikendov in počitniških objektov, 529 kmetijskih zemljišč, 99 poslovnih objektov, v Novem mestu pa še več parkirnih mest in garaža. Cene za solidne stanovanjske hiše na podeželju so ugodne, na voljo so že za dobrih 100 tisoč evrov.

Število kupoprodajnih poslov s stanovanjskimi nepremičninami že nekaj časa narašča. Po zadnje objavljenih podatkih Geodetske uprave RS je ta v lanskem prvem polletju presegel predkrizno leto 2007, kar je bilo leto, ki je bilo rekordno. V preteklih letih je najprej začelo naraščati število kupoprodajnih pogodb pri stanovanjih, pri hišah je bilo tega manj, lani pa se je povečalo tudi to. Stvari so se začele na bolje spreminjati tudi pri prodajah poslovnih prostorov, to je prodajah pisarniških prostorov, trgovskih, storitvenih in gostinskih lokalov. Oživelo je tudi trgovanje s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči.

Povprečne cene

Cene nepremičnin so svoje dno dosegle v prvem polletju 2015, od takrat dalje spet naraščajo. Po tem obdobju pa kažejo trend rasti. Lani je bila povprečna cena rabljenega stanovanja v državi 1.580 evrov za kvadratni meter (3 % več kot v istem obdobju preteklega leta). Povprečna pogodbena cena hiše s pripadajočim zemljiščem je bila 119.000 evrov (6 % več).  Povprečna cena zemljišča za gradnjo stavb je bila lani 52 evrov za kvadratni meter. Povprečna cena kmetijskega zemljišča je 1,50 evra za kvadratni meter, povprečna cena gozdnega zemljišča pa 0,50 evra. Cene kmetijskih zemljišč kažejo trend zmerne rasti, cene gozdnih zemljišč pa stagnirajo.

V Sloveniji je letno okoli 12.000 nakupov stanovanj, okoli 6.000 nakupov hiš, 1200 nakupov pisarniških prostorov, 800 nakupov lokalov, 3200 nakupov zemljišč za gradnjo, 8000 nakupov kmetijskih zemljišč in 2.600 nakupov gozdnih zemljišč.

Podatki so ocenjeni glede na lansko prvo polletje oziroma glede na poročilo Geodetske uprave RS, poročila za leto kot celoto namreč še niso objavili in veljajo za državo kot celoto.

V jugovzhodni Sloveniji na voljo 1477 nepremičnin

Mi pa smo preverili, kaj se dogaja s ponudbo nepremičnin na našem območju. Največji slovenski nepremičninski portal Nepremičnine.net (nepremicnine.net/) kaže, da je na območju Dolenjske, Bele krajine in Kočevsko-ribniškem na voljo:

  •  193 stanovanj

Na trgu je največ je 2-, 2,5 in 3-sobnih stanovanj. Pri tem je 90 stanovanj na voljo v Novem mestu, od tega tudi številna v novo nastajajočem stanovanjskem naselju Mrzla dolina. Glede na leto gradnje je na trgu največ stanovanj zgrajenih v letih od 1960 do 1989. Novih stanovanj je na voljo 29, zgrajenih po letu 2010 pa 21. Povprečna cena za vse pa je 1.198,48 evra.

  •  429 stanovanjskih hiš

Največ hiš (195) se prodaja na območju Novega mesta, s po 58 sledita Kočevje in Trebnje. Najmanj hiš (32) pa je na voljo v Ribnici. Cene so od 200.000 do 1.000.000 evrov. Največ hiš (388) je sicer v razponu do 200.000 evrov. V razponu od 200.000 do 400.000 evrov je ponujenih 40 hiš. Od 800.000 do 1.000.000 evrov pa sta ocenjeni 2 hiši. Podrobnejši pogled pa kaže, da je povsem solidno hišo na podeželju možno dobiti že tudi pod 100.000 evri. Največ hiš (114) je bilo zgrajenih do leta 1949, po letu 2010 je teh 36. Povprečna cena vseh ponujenih stanovanjskih hiš pa je 680,31 evra za kvadratni meter.

  • 214 vikendov

Na trgu je tudi 214 počitniških hiš oziroma vikendov. Kar 91 jih je bivalnih. Največ vseh (121) je na voljo spet na območju Novega mesta, najmanj v Kočevju (2) in v Ribnici (3). Do 50.000 evrov zahtevajo za 140 vikendov, dražja od 150.000 evrov sta 2. Velikost pa je večinoma do 100 kvadratnih metrov. Večjih od 150 kvadratnih metrov je 12 vikendov, 3 so celo v razponu od 200 do 250 kvadratnih metrov. Največ vikendov je zgrajenih v letih od 1980 dalje, novejših (po letu 2010) je 14. Povprečna cena je 737,41 evra za kvadratni meter.

  • 15 počitniških objektov

Na voljo je 1 apartma, 7 vikendov, 4 hiše in 3 objekti, ki so jih ponudniki označili pod drugo. Prodajajo se: 6 v Novem mestu, 4 v Črnomlju, 4 v Trebnjem in 1 v Kočevju. Do 50.000 evrov pričakuje 10 ponudnikov, 2 od 50.000 do 100.000 evrov, trije pa so dražji. Povprečna cena je 619,66 evra za kvadratni meter.

  • 523 zemljišč

Pri tem je 412 zemljišč zazidljivih, 68 je kmetijskih, na voljo je 22 kmetij in 3 nezazidljiva zemljišča. Za investicijo je namenjenih 11 zemljišč. Največ od tega je prostega v Novem mestu (307), sledijo pa: Trebnje (97), Črnomelj (53), Kočevje (25), Ribnica (23) in Metlika (18). Do 100.000 evrov je na voljo 434 zemljišč, ostala so dražja, 19 jih presega 500.000 evrov, vendar so to zemljišča, ki so na voljo za investicijo oziroma novogradnje. Do 1000 evrov za kvadratni meter je na voljo 147 zemljišč, v razponu od 1000 do 2000 je na voljo 157 zemljišč, ostala so dražja. 5.000 evrov ali več pa prodajalci pričakujejo za 114 zemljišč. Povprečna cena je sicer 39,17 evra za kvadratni meter.

  • garaža in 36 parkirnih mest

Prodajajo se le garaže v Novem mestu, od tega gre za 3 oglase za parkirna mesta in 1 garažo. Pri tem je na voljo 35 parkirnih mest v podzemni garaži, cena za eno mesto je 3.500 evrov, cena za parkirno mesto v Hederi je 2800 evrov, za garažo v izmeri 14 kvadratnih metrov pa 5000 evrov.

  • 99 poslovnih prostorov

V tem delu se prodajajo različni poslovni prostori (od pisarn, trgovin, prostorov za storitve in podobno). Na voljo je 11 gostinskih lokalov, 2 delavnici, 1 skladišče, 1 ordinacija, 17 pa je na voljo večjih poslovnih kompleksov. Največ oglasov je za Novo mesto (62), sledijo: Črnomelj (12), Kočevje (8),  Metlika in Ribnica (po 7) in Trebnje (3). Cene so večinoma do 200.000 evrov (56 ponudb), milijon evrov ali več pa pričakujejo za 8 ponudb. Največ jih je bilo zgrajenih v letih od 1990 do 2009. Povprečna ponujena cena je sicer 833,40 evra za kvadratni meter.

Naslednjo nedeljo bomo predstavili najdražje nepremičnine, ki jih lastniki ponujajo na trgu.

C. R.