Nepovratna sredstva Eko sklada za sončne elektrarne in ogrevanje v stavbah z več deli

(vir: Wikipedija)

Eko sklad je 30. decembra objavil dva nova javna poziva, in sicer za nepovratne finančne spodbude za vgradnjo sončnih elektrarn za samooskrbo in za skupne naložbe v ogrevanje stavb z vsaj tremi deli (vir).

Eko sklad namenja 10 milijonov evrov nepovratnih sredstev, in sicer za že izvedene naložbe vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije.

Spodbuda je tokrat prvič dodeljena tudi za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša:

−        500 evrov za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe;

−        50 evrov za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe;

za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest.

Spodbuda bo dodeljena za naložbe, izvedene od vključno 1. 3. 2022 dalje. Naprave morajo ob oddaji vloge že obratovati.

Sofinanciranje ogrevanja starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli (vir)

Sklad namenja nepovratne spodbude za naložbe v prenovo ogrevanja v starejših stavbah s tremi ali več posameznimi deli (ne zgolj večstanovanjske stavbe). Spodbuda znaša 20 % upravičenih stroškov naložbe in bo dodeljena za vgradnjo skupnega solarnega ogrevalnega sistema, kotla na lesno biomaso, ogrevalne toplotne črpalke, za zamenjavo toplotne postaje ali vgradnjo nove toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja. Po tem javnem pozivu so upravičene osebe tako fizične kot pravne osebe, ki so etažni lastniki v starejših stavbah s tremi ali več posameznimi deli.

Več upravičencev do subvencij za e-avte

Z Eko sklada so še sporočili, da so spremenili javni poziv za nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila. Med upravičence so vključili tudi pravne osebe, ki niso zavezanci za DDV in nimajo pravice do odbitka DDV.

Prejšnji poziv Eko sklada za dodelitev nepovratnih sredstev za fotovoltaike je bil zaprt 4. marca 2022, od takrat so bili investitorji upravičeni samo do ugodnosti, ki jih prinaša sistem neto meritev.

Vir in več podatkov o subvencijah:

A. L.