Ne spreglejte: Nepovratna sredstva Eko sklada

(pixabay.com)

V petek je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v Uradnem listu RS in na spletni strani www.ekosklad.si objavil nove pozive s spodbudami za naložbe v stavbah in vozila.

Med novostmi za občane so znatno višja nepovratna sredstva za zamenjavo starih kurilnih naprav s toplotno črpalko ali novo kurilno napravo na lesno biomaso ter nepovratna sredstva za ogrevanje na plin v občinah, degradiranih zaradi onesnaženosti zraka. Druga bistvena novost pa so nepovratna sredstva za električna motorna kolesa in mopede ter postopkovne spremembe. Po novem lahko občani vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev za električna vozila oddamo po izvedbi nakupa.

Nepovratna sredstva je možno koristiti za naslednje:

 • vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi;
 • vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe;
 • vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe;
 • priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na sistem daljinskega ogrevanja (nov ukrep, do sedaj samo za priključitev na sistem daljinskega ogrevanja na obnovljiv vir energije); 
 • vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stanovanjski stavbi;
 • toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe;
 • toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi;
 • vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi;
 • vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe (novost: velja samo v občinah s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka);
 • gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe;
 • celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe;
 • nakup stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič-energijski tri- in večstanovanjski stavbi (novost: do sedaj samo za nakup stanovanja v obnovljeni večstanovanjski stavbi).

Za zamenjave stare kurilne naprave z novo napravo za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe so nepovratna sredstva bistveno višja kot doslej, in sicer za:

 • kurilno napravo na lesno biomaso do 50 % (prej 20 %) priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 4.000 EUR (prej 2.000 EUR) na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost oziroma do 60 % (prej 50 %) priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 5.000 EUR (prej 4.000 EUR) na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka;
 • toplotno črpalko do 40 % (prej 20 %) priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 4.000 EUR (prej 2.500 EUR) za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica/voda in 2.500 EUR (prej 1.000 EUR) za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, oziroma do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 5.000 EUR (prej 3.100 EUR) za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica/voda in 3.200 EUR (prej 1.250 EUR) za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda, na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Tisti, ki so vlogo že oddali na prejšnji javni poziv in z izvedbo del še niso začeli, lahko od te vloge odstopijo in vložijo novo vlogo. Naložba pred oddajo nove vloge ne sme biti izvedena.

Na voljo so tudi dodatna nepovratna sredstva za električna vozila, pri čemer je tudi nekaj sprememb, in sicer:

 • dodane kategorije vozil, za katere se pridobi spodbuda, in sicer kolesa na motorni pogon in motorna kolesa (kategorije od L5e do L1e-A);
 • akumulatorji ne smejo temeljiti na svinčevi tehnologiji (slab izkoristek, kratka življenjska doba, strupen odpadek);
 • namesto 3 mora sedaj najmanj 2 leti po prvi registraciji vozilo ostati registrirano in v lasti prejemnika nepovratnih sredstev;
 • ne samo pravne osebe, tudi občani zdaj lahko z eno vlogo kandidiramo za več vozil.

Iz Eko sklada so sporočili, da je na voljo dovolj nepovratnih sredstev za vse ukrepe, vlagatelji pa lahko za vse ukrepe, za katere so na voljo nepovratna sredstva Eko sklada, poleg teh pridobijo tudi ugoden kredit Eko sklada.

Informacije o odprtih javnih pozivih Eko sklada so na voljo na telefonski številki 01 241 48 20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 uro ter po elektronski pošti na naslovu: [email protected].