Naprodaj planinski dom pri Miklavžu z okolico

Vir: Občina Šentjernej.

Na zadnji seji šentjernejskega občinskega sveta so svetniki razpravljali o ponudbi za prodajo nepremičnin pri Miklavžu na Gorjancih, a se za nakup niso odločili. “Glede na to, da izvajanje turistične oziroma gospodarske dejavnosti ni primarna naloga občine in ob upoštevanju proračunskih zmožnosti ter potrebnih vlaganjih v obnovo, nakup nepremičnin pri Miklavžu na Gorjancih ni smiseln niti izvedljiv,” so navedli kot razlog.

 

Priljubljena turistična in izletniška točka za Dolenjce in širše je namreč naprodaj od leta 2021, zdajšnji lastnik, podjetje Perman turizem ter devet posameznikov, zanjo želijo 1,2 milijona evrov.

Na prodaj je območje Miklavža, ki je skupaj veliko okrog 13 hektarov – del je stavbnih zemljišč, pretežni del pa so kmetijska in gozdna zemljišča. Na njih so tudi stari in novi planinski dom.

A. V.