Napoved: Možnost hudourniških poplav

Vir: Arso vreme, omrežje X

Jutri, v ponedeljek, dopoldan bodo Slovenijo od zahoda zajele nevihte z nalivi, ki bodo lahko tudi dolgotrajne. Ob tem bodo hitro naraščale manjše reke in hudourniki v zahodnem in osrednjem delu države, zlasti v porečjih predalpskega in dinarskega hribovja.

Na vzhodu bodo zaradi večje pregretosti ozračja verjetna neurja s točo in močnim vetrom.

Ponedeljkove padavine bodo na posamezni lokaciji predvidoma trajale bistveno manj kot 24 ur (lahko celo manj kot 12). Razpon možne količine padavin tako sega po minimalnem scenariju le od 0-30 mm, po srednjem od 10-80 mm in po maksimalnem kar od 25-150 mm. Pričakovana količina padavin do torka zjutraj bo predvidoma največja v zahodni in osrednji Sloveniji.

Zaradi spremenjenih odtočnih razmer po zadnjih poplavah, na odsekih kjer so struge hudournikov in rek spremenjene in mestih kjer so še prisotni nanosi materiala in plazine, bo padavinska voda lahko odtekala drugače kot običajno.

Trenutno so najbolj ranljiva območja obeh Sor, Gradaščice, Kamniške Bistrice, Zgornje Savinjske doline in Mežiške doline.

Na vseh omenjenih območjih bodo možne poplave ob vodotokih ter poplave padavinske in zaledne vode.

Vir: Arso vode

A. L.