Nagrada 200 evrov, če dostavijo potrdilo o cepljenju

(vir: pixabay.com)

Na Twitterju je zaokrožil dopis podjetja iz Trebnjega o izplačilu nagrade delavcem, ki bodo na sedež podjetja do 31. oktobra 2021 prinesli potrdilo NIJZ o cepljenju proti covid-19. 

Podjetje REM iz Trebnjega bo dodatek v višini 200 evrov bruto izplačalo vsem delavcem, ki bodo imeli v podjetju REM na dan 15. november 2021 sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, in tudi delavcem, ki so v podjetje napoteni na delo s strani t. i. kadrovskih agencij.

Potrdilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) o cepljenju proti covid-19 je treba dostaviti najkasneje do 31. oktobra 2021, izplačilo nagrade bo pri plači za mesec oktober 2021.

REM Trebnje je tako že drugo podjetje, za katero se je v zadnjih dneh izvedelo, da bodo izplačali nagrado zaposlenim, če se bodo ti cepili.

Pred dnevi smo poročali, da so se za nagrado zaposlenim odločili tudi v družbi Slovenski državni gozdovi (SiDG) iz Kočevja, izplačali bodo po 70 evrov neto vsakemu. V Skupini SiDG, ki zajema podjetje SiDG, Snežnik Kočevska Reka in Snežnik Sinpo (invalidsko podjetje), so se za nagrado odločili na pobudo sindikata delavcev SiDG, potrdilo NIJZ o polnem cepljenju pa morajo zaposleni predložiti do 30. septembra 2021. – vir

V podjetjih se za nagrade zaposlenim, povezano s cepljenjem proti covid-19, vse bolj odločajo z namenom stimulacije, saj se le tako lahko izognejo daljšim bolniškim odsotnostim zaposlenih zaradi okužbe, pa tudi odsotnosti zaradi karantene. V SiDG Kočevje pa so zapisali, da so se za to odločili tudi v skrbi za zdravje zaposlenih in z namenom spodbujanja kolektivne odgovornosti.

M. D.