Nadzor odlaganja komunalnih odpadkov

Fotografija je simbolična.

Služba za medobčinski inšpekcijski nadzor Skupne občinske uprave občin Dolenjske obvešča, da bo v času od 20. februarja 2023 do 10. marca 2023 poostreno izvajala nadzor nad odlaganjem komunalnih odpadkov v in ob zabojnike za odlaganje komunalnih odpadkov.

Občane zato preventivno opozarjajo, da dosledno ločujejo komunalne odpadke in jih prepuščajo v namenske zabojnike.

Odlaganje odpadkov v okolje oziroma izven (ob) zabojnikih je prepovedano.

Zapisali so sicer, da so zasledovani cilji nad odlaganjem komunalnih odpadkov usmerjeni k večji osveščenosti povzročiteljev komunalnih odpadkov glede pravilnega odlaganja komunalnih odpadkov in ločevanju komunalnih odpadkov na izvoru nastanka.

Služba za medobčinski inšpekcijski nadzor Skupne občinske uprave občin Dolenjske je pristojna za nadzor vseh dolenjskih občin.

Objavila je tudi navodila za ločevanje odpadkov, ki pa se v zadnjem obdobju pojavljajo tudi ob večini zabojnikov na Dolenjskem.

M. D.