Načrtovali zaposlitev 120 azilantov, zaposlilo se jih je 21

Fotografija je simbolična.

Dolenjska poslanka Anja Bah Žibert je ministrico za delo Ksenijo Klampfer vprašala, kakšni so učinki javnega povabila za usposabljanje brezposlenih azilantov. Tega je Zavod RS za zaposlovanje objavil februarja 2017,  razpisali so porabo 540.000 evrov.

Pričakovali so, da se jih bo zaposlilo 120. Vendar pa je iz odgovora je razvidno, da je da je bil odziv azilantov na povabilo za usposabljanje za zaposlitev zelo skromen. Končni izplen je zaposlitev 21 azilantov.

Zavod je za to v treh letih porabil 176.832,12 evra. V program, ki traja 6 mesecev, se je vključilo 65 oseb azilantov, od tega 56 moških in 9 žensk. Za 65 v usposabljanje vključenih oseb je bilo porabljeno povprečno po 2.721,80 evra.

Po usposabljanju se je v letih 2017 in 2018 zaposlilo 21 oseb, za kar ministrica ocenjuje, da »so učinki programa zelo dobri«. Še 1 (od 27, ki so jih ali jih morda še usposabljajo) se je zaposlil v letu 2019, za ta čas sicer navajajo, da še ni dokončnih podatkov.

Ob tem še podatek. Samo 9 azilantov je zaposlitev našlo pri istem delodajalcu, kjer so se usposabljali.

Ponudbo za izvajanje usposabljanja za brezposelne azilante je oddalo 78 delodajalcev, izbrali so 59 ponudb, 4 delodajalci so si vmes premislili in od ponudbe odstopili. Konec julija 2019 je bilo v Sloveniji okoli 700 tujcev s priznano mednarodno zaščito oziroma azilom.

Vir: Poslansko vprašanje Anje Bah Žibert in odgovor ministrstva, spletni portal Državnega zbora RS

C. R.