Na voljo novih 51 delovnih mest v javnem sektorju

(foto: pixabay.com)

Na območju Dolenjske, Bele krajine in kočevsko-ribniškega območja, kar pokriva novomeška enota Zavoda za zaposlovanje, je trenutno odprtih 51 novih delovnih mest v javni upravi, predšolski vzgoji, podjetjih v državni ali občinski lasti, domovih za starejše, zdravstvu in šolstvu.

Objava prostih delovnih mest v evidencah zavoda za zaposlovanje je za javni sektor obvezna.

Objavljena so naslednja prosta delovna mesta:

 • Upravna enota Novo mesto: administrator v oddelju za upravne notranje zadeve
 • Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto: višji svetovalec področja
 • Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto: strokovni delavec v socialnovarstvenem programu dnevni center za romske otroke
 • Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Novo mesto: strokovni sodelavec na programu/projektu
 • Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto: svetovalni delavec – logoped, mobilni učielj za dodatno strokovno pomoč
 • Pošta Slovenije: pismonoša
 • Pošta Slovenije: sodelavec na pošti
 • Dom starejših občanov Novo mesto: bolničar – negovalec
 • Dom starejših občanov Novo mesto: diplomirana sestra v negovalni enoti
 • Dom starejših občanov Metlika: medicinska sestra, vodja tima
 • Otroški vrtec Metlika: spremljevalec gibalno oviranega otroka
 • Splošna bolnišnica Novo mesto: bolničar – negovalec, spremljevalec
 • Splošna bolnišnica Novo mesto: diplomirana medicinska sestra
 • Dolenjske lekarne Novo mesto: farmacevt
 • Zdravstveni dom Črnomelj: inženir laboratorijske biomedicine
 • Javno podjetje EDŠ Šentjernej: monter električnega omrežja
 • Javno podjetje EDŠ Šentjernej: strojnik
 • Javno podjetje EDŠ Šentjernej: vzdrževalec javnih površin
 • Združenje gluhoslepih Slovenije Dlan, Novo mesto: osebni asistent osebi z gluhosplepoto
 • Osnovna šola Stari Trg ob Kolpi: predmetni učitelj tehnike in tehnologije ter fizike
 • Osnovna šola Loka Črnomelj: čistilec/čistilka
 • Osnovna šola Loka Črnomelj: profesor razrednega pouka (2 razpisa)
 • Zdravstveni dom Novo mesto: specialist psihiater
 • Zdravstveni dom Novo mesto: specialist urgentne medicine
 • Splošna bolnišnica Novo mesto: srednja medicinska sestra v negovalni enoti, pripravnik
 • Splošna bolnišnica Novo mesto: srednja medicinska sestra v sterilizaciji
 • Osnovna šola Mokronog: svetovalni delavec, pedagog
 • Osnovna šola Podzemelj: tajnik
 • Osnovna šola Mokronog: tehnični delavec
 • Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj: učitelj angleščine v prvem vzgojno-zobraževalnem obdobju
 • Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto: učitelj flavte
 • Osnovna šola Drska, Novo mesto: učitelj matematike in fizike
 • Osnovna šola Drska, Novo mesto: učitelj matematike, tehnike in podaljšanega bivanja
 • Osnovna šola Mokronog: učitelj podaljšanega bivanja – pedagog
 • Osnovna šola Stari Trg ob Kolpi: učitelj razrednega pouka
 • Osnovna šola Drska, Novo mesto: učitelj slovenščine in nemščineter podaljšanega bivanja
 • Osnovna šola Stopiče – vrtec: vzgojitelj
 • Osnovna šola Vavta vas – vrtec: vzgojitelj
 • Otroški vrtec Metlika: vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja
 • Zdravstveni dom Trebnje: zdravnik – specialist
 • Zdravstveni dom Črnomelj: zdravnik brez specializacije
 • Zdravstveni dom Trebnje: zdravnik po opravljenem sekundariatu
 • Zdravstveni dom Novo mesto: zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa
 • Zdravstveni dom Črnomelj: zdravnik specialist pediater
 • Zdravstveni dom Črnomelj: zdravnik specialist splošne/družinske medicine
 • Zdravstveni dom Novo mesto: zdravnik specialist splošne/družinske medicine (2 razpisa)
 • Zdravstveni dom Novo mesto: zdravnik specialist za področje radiologije
 • Zdravstveni dom Črnomelj: zdravstveni tehnik/srednja medicinska sestra – pripravnik
 • Zdravstveni dom Metlika: zobozdravnik
 • Zdravstveni dom Črnomelj: zobozdravnik, specialist zobne in čeljustne ortopedije
 • Kmetijsko gozdarska zadruga Ribnica: odkupovalec kmetijskih proizvodov

Vir: Zavod RS za zaposlovanje

C. R.