Na voljo nova ugodna eko-posojila

Eko sklad je v petek objavil nov javni poziv, po katerem so na voljo ugodna posojila prebivalstvu za različne okoljske naložbe, tudi za obnovo stavb, nakup ali gradnjo nizkoenergijski ali ničenergijskih stanovanjskih stavb, vozila na električni pogon, gospodinjske aparate ipd. Za naložbe je namenjenih šest milijonov evrov, najvišji znesek dodeljenega posojila na posamezno vlogo pa je 40.000 evrov oziroma najmanj 1500 evrov.

Za kaj lahko koristimo ta posojila?

Posameznik lahko zaprosi za posojila za vgradnjo naprav in sistemov za učinkovito ogrevanje in prezračevanje ter pripravo sanitarne tople vode, rabo obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode, sodobne naprave za pridobivanje električne energije, zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih stavb ter gradnjo ali nakup nizkoenergijske ali skoraj ničenergijske stanovanjske stavbe.

Tudi za gospodinjske aparate in vozila na električni pogon

Poleg tega je poziv namenjen tudi kreditiranju nakupa energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov, nakupa okolju prijaznih vozil, odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda, nadomeščanju materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva, učinkoviti rabi vodnih virov in oskrbi s pitno vodo.

Za več različnih stvari lahko  zaprosi vsak ali več posameznikov skupaj

Vlagatelj lahko v posamezni vlogi zaprosi za posojilo za več ukrepov. Prav tako lahko za različne naložbe poda več vlog za dodelitev kredita na isti poziv, lahko pa za kredite za isto naložbo zaprosi tudi več vlagateljev, vendar pa skupna višina tako odobrenih posojil ne more preseči predračunske vrednosti priznanih stroškov naložbe.

Odplačilo kredita lahko tudi do 20 let

V okviru novega javnega poziva obrestna mera ostaja trimesečni Euribor + 1,3 odstotka. Sprememba glede na dosedanje pogoje je tudi podaljšana odplačilna doba posojila. Do zdaj je bila največ 10 let, po novem je to 20 let. Najdaljša doba velja za naložbe v gradnjo ali nakup nizkoenergijske in skoraj ničenergijske stanovanjske stavbe ali v obsežnejšo obnovo stavb, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov tega javnega poziva.

Ostali pogoji najema posojila

Zavarovalna premija je 2,39 odstotka za odplačilno dobo od 10 do 15 let in 2,82 odstotka za odplačilno dobo od 15 do 20 let.

Informativni izračun za kredit je na voljo na spletni strani sklada www.ekosklad.si/informativni-izracun-kredita.

Javni poziv velja do objave zaključka v uradnem listu oziroma do razdelitve razpisanih sredstev.