Na voljo 2,18 milijona evrov garancij v pomoč mikro, malim in srednjim podjetjem

Vir: pixabay.com

Razvojni center Novo mesto je v petkovem Uradnem listu RS objavil drugi javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v regiji jugovzhodne Slovenije. Cilj razpisa sta med drugim pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva ter zmanjševanje brezposelnosti.

Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije jugovzhodne Slovenije. Ta obsega občine Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog – Trebelno, Novo mesto, Osilnica, Ribnica, Semič, Sodražica, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk.

Cilj javnega razpisa je med drugim pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva ter pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v jugovzhodni Sloveniji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva ter olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov.

Skupen garancijski potencial znaša 2,18 milijona evrov.

Rok za oddajo prijav je začel teči  v petek, razpis pa bo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 4. aprila 2018. Zainteresirani lahko vlogo pošljejo Razvojnemu centru Novo mesto ali jo na njegovem sedežu oddajo osebno.

C. R.