Na računih 29.877 družin dodatek za veliko družino

(vir: pixabay.com)

Danes bo izplačan dodatek za veliko družino. Dodatek za družino s tremi otroki znaša 424,30 evra, za družino s štirimi ali več otroki 515,60 evra. Izplačan je v enkratnem znesku.

Dodatek bo prejelo 29.877 družin, izplačan znesek bo 13,1 milijona evrov.

Ker je bil znesek dodatka za veliko družino v letu 2022 usklajen z rastjo cen življenjskih potrebščin, bodo vsi upravičenci za leto 2022 prejeli dodatek za veliko družino v usklajeni višini, in sicer:

  • za družino s tremi otroki 424,30 evra,
  • za družino s štirimi ali več otroki pa 515,60 evra, ne glede na to, kakšen znesek je izpisan na odločbi za leto 2022.

Za vse upravičence do otroškega dodatka in za vse, ki so v letu 2021 vložili vlogo za uveljavljanje pravice do dodatka za veliko družino center za socialno delo odloči o pravici do dodatka za veliko družino po uradni dolžnosti, kar pomeni, da ni treba vlagati posebne vloge.

Dodatek za veliko družino je letni prejemek, ki je namenjen družinam s tremi ali več otroki. Pravico do dodatka ima eden od staršev, pod pogojem, da ima eden od staršev in otroci skupno stalno ali začasno prebivališče v Sloveniji.

M. D.