Na območju Loškega Potoka v naravo izpustili še enega risa iz Romunije

Ris Boris je tretji ris doslej, ki so ga vključeni v mednarodni projekt Life Lynx izpustili v naravo v Sloveniji. Iz obore, v kateri se je prilagajal na okolje od konca aprila, ko so ga pripeljali iz Romunije, so ga danes v naravo izpustili na območju Loškega Potoka. Pri izbiri imena risu Borisu so sodelovali učenci osnovne šole Sodražica.

V okviru mednarodnega projekta so doslej v Slovenijo pripeljali tri rise iz Romunije, letos pričakujejo še risa iz Slovaške.

Nosilec oz. vodilni partner mednarodnega projekta Life Lynx je Zavod za gozdove Slovenije (ZGS). V projektu iz Slovenije sodelujejo še Lovska zveza Slovenije, Univerza v Ljubljani in Zavod RS za varstvo narave.

Ris spada med velike zveri in je v Sloveniji avtohtona živalska vrsta, po ocenah stroke je bilo pri nas v lanski sezoni prisotnih 20 risov.

Ris je ena od treh velikih zveri, ki živijo v Sloveniji, poleg rjavega medveda in volka. Ris ni konfliktna vrsta živali in ni poznanega primera, da bi pri nas zdrav ris napadel človeka, v zadnjih letih pa beležijo povprečno po en napad risa na domače živali letno.

C. R.