Na območju Dolenjske zasegli več kot 10,5 tone tobačnih listov

Zaseg tobačnih listov (vir: FURS)

Zaseg 10.580 kg neprijavljenih tobačnih listov. Ob predelavi v tobačne izdelke bi bil proračun prikrajšan za več kot milijon evrov.

Uslužbenci Sektorja za preiskave, Finančne uprave RS, so pri nadzoru skladiščnih prostorov na območju Dolenjske zasegli 10.580 kg neprijavljenih tobačnih listov, zaradi neizpolnitve obveznosti, ki jih glede prijavljanja tovrstnih pošiljk in vodenja evidenc predpisuje Zakon o trošarinah.

Blago je bilo zaseženo in prepeljano v skladišče finančnega urada, zoper odgovorne osebe pa se vodi prekrškovni postopek po Zakonu o trošarinah.

Izveden je bil tudi pregled skladiščnega prostora in pregled dokumentacije v prostorih računovodstva družbe, ki se ukvarja z dejavnostjo trgovine s surovim tobakom. Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da družba davčnemu organu ni prijavila skladiščenja tobačnih listov. Prav tako je bilo iz pridobljenih listin ugotovljeno, da družba ne vodi evidence na način, da bi bilo možno v trenutku pregleda ugotoviti dejansko stanje zalog izdelkov.

Iz surovih tobačnih listov (z rezanjem tobačnih listov) lahko z enostavno predelavo nastanejo tobačni izdelki. Glede na zaseženo količino tobačnih listov bi bil v primeru, da bi tobačne liste predelali v tobačne izdelke, proračun odškodovan za najmanj 1.047.420 evrov (trošarina za drobno rezani tobak znaša najmanj 99 evrov na kilogram), so sporočili s Finančne uprave RS (Furs).

M. D.