Na Občini Šentjernej zavračajo očitke računskega sodišča

Šentjernej (vir: kraji.eu)

Šentjernejski župan Radko Luzar se je včeraj odzval na poročilo Računskega sodišča RS, ki je pregledovalo pravilnost poslovanja občine v letu 2016. Poročilo revizorjev je sodišče objavilo v ponedeljek, o njem smo včeraj poročali tudi na našem portalu.

Župan je medijem hkrati priložil tudi zapisnik o izvedenem inšpekcijskem nadzoru ministrstva za finance, iz katerega je razvidno, da je bilo proračunsko poslovanje občine v letu 2016 skladno z veljavno zakonodajo.

V odzivu na zapise v poročilu računskega sodišča pa je zapisal, da je občina proračun, rebalans in zaključni račun za leto 2016 pripravila v skladu z veljavno zakonodajo. Na občini zavračajo tudi nekatere druge očitke in poudarjajo, da inšpekcija finančne uprave ob preveritvi poslovanja v letu 2016 ni ugotovila nepravilnosti.

Na občini so še navedli, da računsko sodišče ne glede na negativno mnenje o poslovanju občine ni zahtevalo niti konkretnih popravljalnih ukrepov niti odzivnega poročila, kar kaže na to, da so vse ugotovitve v bistvenem delu že med postopkom odpravili.

Med drugim na občini zavračajo tudi oceno računskega sodišča, da naj bi občina prevzela oziroma porabila več sredstev za investicijske odhodke, kot jih je imela načrtovanih v proračunu in načrtu razvojnih programov. Njihova realizacija je bila namreč manjša od proračunsko predvidenih. Prav tako so zanikali nekatere očitke glede posameznih primerov javnih naročil.

Kot so še zatrdili na občini, so z javnimi sredstvi ravnali skladno z načelom gospodarnosti in pri svojih projektih velik del proračunskih sredstev celo privarčevali.

Računsko sodišče je v revizijskem poročilu o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2016 izreklo negativno mnenje. V včerajšnjem prispevku smo posredno sicer tudi na našem portalu opozorili na dokaj čudno ravnanje sodišča, ki je v bistvu revizorski organ, ki bdi nad porabo javnega (davkoplačevalskega) denarja in kot takšno deluje od leta 1994.

Doslej smo namreč pregledali že številna njihova poročila in ugotovili, da je bilo ravnanje v številnih drugih primerih, ki so jih pregledovali, bistveno slabše, pa jim sodišče ni izdalo negativnega mnenja. Kvečjemu mnenje s pridržkom, kar posredno pomeni opomin.

Še bolj kot to pa bode v oči dejstvo, da poslovanje številnih občin in ostalih javnih porabnikov proračunskih sredstev, kjer tudi javno objavljene nepravilnosti kar kličejo po reviziji poslovanja, v 24 letih delovanja še nikoli niso pregledali.

V nekatere občine revizorska noga tako še sploh ni vstopila, šentjernejsko občino pa so v tem obdobju prečesali že drugič. O tem smo računsko sodišče že spraševali in vedno dobili odgovor, da so pri svojem delu avtonomni, neodvisni in pregledujejo po svojem načrtu.

J. M.