Na misiji ni bilo ugotovljenih pomembnejših sistemskih kršitev vlade, ki bi zahtevala ukrepanje

(vir: Evropski parlament)

Na tridnevnem obisku v Sloveniji je bila skupina poslancev Evropskega parlamenta, Skupine za spremljanje spoštovanja demokracije, pravne države in temeljnih pravic (DRFMG), vodila jo je nizozemska evropska poslanka Sophie in ‘t Veld (Renew), ki je na včerajšnji kratki novinarski konferenci izpostavila, da javne institucije v Sloveniji delujejo dobro.

V skupini je bila tudi evropska poslanka iz Slovenije Romana Tomc, imenovala jo je poslanska skupina Evropske ljudske stranke (ELS) v Evropskem parlamentu, katere del iz Slovenije sta SDS in NSi.

Romana Tomc je pojasnila, da je skupina prišla v Slovenijo s ciljem ugotoviti dejstva o stanju pravne države in medijev.

Člani delegacije so izvedeli veliko, vendar kljub temu niso dobili povsem celovite slike.

V nadaljevanju je Tomčeva pojasnila:

“Razumljivo je, da nekateri kolegi ne poznajo najbolje stanja v Sloveniji. Zato tudi ne morejo vedeti česa vsega, zelo pomembnega, sploh ni bilo povedanega. Tudi po tej misiji bodo zelo težko razumeli zapletene slovenske razmere in vzroke, ki so takšno stanje povzročili.

Precej nenavadno, menda običajno je, da nisem mogla razpravljati in komentirati razprave, lahko sem le postavila vprašanja, po možnosti čim krajša. Nezmožnost odziva je bila posebej omejujoča, ko so gostje zavajali ali zamolčali bistvene informacije, pomembne za osvetlitev stanja.

Znatno več časa so dobili gostje, ki so kritizirali vlado. Poseben problem je bila neuravnotežena sestava vabljenih.

Bojan Požar in drugi, ki bi lahko verodostojno govorili o vladavini prava in stanju medijev v Sloveniji in sem jih predlagala, so bili brez obrazložitve zavrnjeni.

Ker so razgovori z vabljenimi zaprtega tipa, nihče nima možnosti izvedeti, kaj so posamezniki povedali, niti kaj smo spraševali. Ni jasno, zakaj skrivnostnost, saj ne gre za interne politične zadeve. Nepreglednost vsekakor daje možnost kreativne razlage in zaključkov.

Vse to je vzbujalo dvom, da pri misiji ne gre za iskreno željo ugotavljanja resničnega stanja vladavine prava in medijev v Sloveniji. Ne bi bilo dobro, da bi bila misija le eden od korakov pri scenariju priprave resolucije proti Sloveniji v Evropskem parlamentu.

Upam, da bo končno poročilo pošteno in uravnoteženo in da bodo zelo pomembna sporočila, ki so jih posredovali dr. Žiga Turk, dr. Jože Možina, Rok Čakš, Borut Rojc, dr. Matej Avbelj, Alojz Kovšca in Andrej Grah Watmough dobila ustrezno mesto.

Bistveno sporočilo misije DRFMG je, da institucije v Sloveniji delujejo dobro in da se s takšnimi ali podobnimi težavami soočajo v vseh državah Evropske unije. Na misiji ni bilo ugotovljenih pomembnejših sistemskih kršitev Vlade RS, ki bi zahtevale ukrepanje Evropske komisije ali Evropskega parlamenta, kar je jasno povedala tudi Sophie in ‘t Veld.”

J. M.