Pregledali smo, katere ceste bodo obnavljali in gradili letos in prihodnje leto. Na Dolenjskem bo največ vlaganj v Novem mestu, v Trebnjem bo največ del povezanih z nekdanjo hitro cesto.

Na portalu Moja Dolenjska smo pogledali, katere ceste bo v letošnjem in prihodnjem letu gradila oziroma obnavljala Direkcija RS za infrastrukturo, ki je zadolžena za gradnjo, vzdrževanje in varstvo glavnih in regionalnih državnih cest ter dela hitrih cest. Pregled zajema zgolj večje projekte, ne pa tudi običajnih sanacijskih del, kot so popravila cest po zimi in krpanje poškodovanih odsekov.

Na območju občine Dolenjske Toplice direkcija načrtuje vizualno preoblikovanje križišča ceste Soteska–Črmošnjice in Podturn–Dolenjske Toplice v Podturnu. Predvideni sta obnovi slabega kilometra makadamskega dela ceste Vavta vas–Dolenjske Toplice in osem kilometrov makadamskih cest na relaciji Željne–Rog–Baza–Podturn. V pripravi je razpisna dokumentacija za izbor izvajalca gradbenih del za ureditev ceste skozi Podhosto. Razpis bo objavljen predvidoma maja.

Bolj malo se bo dogajalo v Občini Mirna Peč, kjer je letos predviden razpis za izbor izvajalca za rekonstrukcijo viadukta Ponikve, dela pa naj bi se predvidoma zaključila v prihodnjem letu.

Tudi v Občini Mokronog–Trebelno je predvidena le sanacija enega v zimi poškodovanega cestnega odseka.

Dela največje vrednosti pa so predvidena v Novem mestu. Tam namerava državna direkcija za infrastrukturo v letošnjem letu do junija zaključiti preplastitev dveh kilometrov ceste Novo mesto (Revoz)–Metlika. Pogodba v vrednosti skoraj 600.000 evrov je z izbranim izvajalcem že podpisana. Z deli bodo pričeli konec meseca.

Letos je predvidena tudi obnova dela ceste Otočec–Kronovo in dela ceste mimo Krke. Za ureditev Šmihelske ceste je izdelana projektna dokumentacija, pridobljena so tudi vsa potrebna zemljišča. Razpis za izbor izvajalca bo objavljen v drugi polovici leta, pričetek del pa je predviden še v letošnjem letu. Enako velja za ureditev ceste Gabrje–Ratež skozi Velike Brusnice.

Sanacija zidu na cesti Soteska je predvidena v Občini Straža, prav tako dokončanje rekonstrukcije dela ceste Soteska–Novo mesto. Zaključen bo projekt rekonstrukcije Vavta vas–Jurka vas–Potok.

Na območju Občine Šentjernej je predvidena preplastitev dober kilometer dolgega dela ceste Novo mesto–Šentjernej. Pripravljali bodo projektno dokumentacijo za celovito ureditev križišča Dolenji Maharovec.

V Občini Šentrupert v sklopu investicijskega projekta rekonstrukcija Šentrupert–Slovenska vas potekajo dela za dokončanje še tretje etape, ki bodo dokončana do poletja. V izdelavi pa je tudi projekt za izgradnjo križišča v Slovenski vasi.

V Občini Škocjan so načrtovana dela na odseku ceste Bučka–Jerman vrh. Trenutno je izdelana projektna dokumentacija, v teku so tudi odkupi potrebnih zemljišč. V kolikor ne bo zapletov s pridobivanjem potrebnih zemljišč, bo razpis za izbor izvajalca gradbenih del objavljen do konca leta.

Precej del je predvidenih v Občini Trebnje. Z otvoritvijo avtocestnega odseka Pluska–Hrastje je treba na nekdanji hitri cesti urediti križanja lokalnih cest z državno cesto in zagotoviti umirjanje prometa ter kolesarsko povezavo. V projekt so med drugim uvrščeni odseki od Pluske do priključka Mirna Peč, odsek na območju križišča Benečija in odsek na območju nadvoza Kukenberk, kjer je predvidena ureditev krožnega križišča, vključno z odstranitvijo nadvoza.

Predvidena je tudi ureditev treh križišč na nekdanji hitri cesti, in sicer centralnega križišča Trebnje, križišča, ki je navezava za Dobrni in priključka Treles.

V Občini Žužemberk v sklopu projekta modernizacija ceste Ivančna Gorica–Črnomelj predvidevajo obnovo odseka Zagradec–Zvirče, ki je razdeljen na tri etape. Prva etapa je že zaključena, trenutno potekajo dela za dokončanje druge etape. Dela bodo predvidoma zaključena do konca maja letos. Razpis za izvedbo še zadnje etape pa je predviden še v letošnjem letu, so za portal Moja Dolenjska pojasnili na državni direkciji za infrastrukturo.

V naslednjih dneh bomo objavili podatke za načrtovano obnovo cest v Beli krajini in nato še za kočevsko-ribniško področje.

M. R.