Na Dolenjskem in v Beli krajini ni večjih odpuščanj zaposlenih

Vir: pixabay.com.

Epidemija z novim koronavirusom ni povzročila večjih odpuščanj zaposlenih. Število registriranih brezposelnih sicer tudi aprila narašča, vendar počasneje kot v prvih tednih epidemije. Hkrati že prihaja do novih zaposlitev, na zavodu za zaposlovanje namreč že zaznavajo več povpraševanja po delavcih, priliv v brezposelnost pa se tudi že umirja.

Razlog za to so ukrepi Vlade Republike Slovenije, katere cilj je ohraniti čim več delovnih mest, ohraniti gospodarstvo in pomagati najranljivejšim.

Podatki za Dolenjsko in Belo krajino kažejo, da večjih odpuščanj zaposlenih v času epidemije novega koronavirusa niti ni bilo. Je pa več podjetij, ki so zaposlenim odredili čakanje na delo, nekateri vse do 31. maja, vendar pa bodo ti vseeno prejeli plačilo, denar za njihove plače ter davke in prispevke je z zakonom zagotovila Vlada RS.

Podatki tudi kažejo, da se je večjemu delu na novo prijavljenih na zavod za zaposlovanje sicer iztekla pogodba za določen čas, ki je v podjetjih niso podaljšali. V prvih 20 dneh aprila se je na zavod po besedah vodje novomeške enote Tatjane Muhič za nekatere medije na novo prijavilo 386 nezaposlenih.

Po dostopnih ostalih podatkih so na novo prijavljeni nezaposleni prišli iz dejavnosti, ki jih je epidemija najbolj prizadela. To so turizem, gostinstvo, osebne storitve, športne in neživilske trgovine, popravila osebnih vozil, agencije za posredovanje dela pa tudi nekatere proizvodne dejavnosti. Manj prijavljenih nezaposlenih pa je prišlo iz prevozništva, gradbeništva in podobnih dejavnosti.

Ker se nekatere dejavnosti spet odpirajo, na zavodu že zaznavajo nekoliko več povpraševanja po delavcih, priliv v brezposelnost pa se tudi že umirja.

Kakšno je trenutno stanje na področju gospodarstva in podjetništva na Dolenjskem in v Beli krajini?

Tomaž Kordiš

Tomaž Kordiš, direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine, je v teh dneh za enega od medijev povedal, da je stanje zahtevno. Nekatera podjetja delujejo tudi v času krize, nekateri so tudi zmanjšali število zaposlenih. Del pa je začasno zaustavil proizvodnjo. Spomnimo tu na Revoz, ki naj bi sicer začel s proizvodnjo v torek, Adria Mobil je z delom začela takoj, ko je bilo to mogoče, prav tako Krka, tovarna zdravil, če omenimo največje.

Kordiš navaja, da je manjša podjetja in podjetnike najbolj prizadel odlok o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev, ki je začel veljati 15. marca. To pomenijo ukrepi za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom, ko je začasno zastala vsa država. Večjo težavo je gospodarstvu in podjetnikom na Dolenjskem in v Beli krajini povzročil ukrep o zaustavitvi dnevnih migracij s Hrvaške, predvsem tisti, ko je Vlada Republike Hrvaške 19. marca 2020 sprejela odlok o začasni prepovedi prehoda prek mejnih prehodov Republike Hrvaške. Ta odlok je za približno 650 delavcev iz Hrvaške pomenil, da ne morejo na delo v našo regijo. Na zbornici so sicer pričakovali, da bo s prenehanjem veljavnosti tega odloka ponovno možna dnevna migracija hrvaških delavcev, prenehanje odloka so pričakovali z 20. aprilom 2020, vendar zaenkrat še velja.

Glede ocene škode zaradi koronavirusa je Kordiš povedal, da te še ni možno napovedati, da pa bodo posamezne dejavnosti to različno občutile.

Izpostavil je turizem, ki je občutila koronavirus krizo že pred prvimi okužbami v Sloveniji in jih bo še več mesecev po zaključku epidemije in pandemije.

Nadalje navaja, da so poleg turizma najbolj prizadete dejavnosti, ki so vezane na turizem. Podobno je z gostinsko dejavnostjo ter trgovino motornih vozil.

Glede ocene, kdaj se bo gospodarstvo postavilo na noge in v kolikšnem času, pa je Kordiš dejal:

Po zaključku epidemije bo potrebno še vsaj 6 do 8 mesecev brez ukrepov, da se gospodarstvo »postavi na noge«. Pri tem pa je pomembno, da bodo zakonodaja in ukrepi, ki jih sprejema država, usmerjeni v ohranjanje konkurenčne prednosti slovenskih izvoznikov, da bodo ti s tem ohranili kupce in omogočili hiter izhod Slovenije iz te svetovne krize s čim manjšimi posledicami za vse državljane.”

Za konec: Predelovalne dejavnosti se počasi postavljajo na noge. Za turizem pa v Slovenski turistični organizaciji ocenjujejo, da bo letos povpraševanje upadlo za kar 60 do 70 odstotkov. Vendar pa bo vlada turizmu v tretjem paketu ukrepov namenila še posebno pozornost. Prva dva paketa ukrepov državne pomoči gospodarstvu in prebivalstvu sta sicer težka preko 5,2 milijarde evrov, kar je več kot polovica državnega letnega proračuna.

J. M.