Na Dolenjskem cepljenih več kot 60 odstotkov starih 18 let in več

(vir: pixabay.com)

V dvanajstih dolenjskih občinah je s 1. odmerkom cepiva zoper covid-19 cepljenih 44.971 ljudi, kar je 50,6 odstotka vseh prebivalcev in prebivalk v regiji. Podatki za cepljene stare 18 let in več pa kažejo, da je precepljenost prebivalstva 60,2-odstotna. Število cepljenih dnevno narašča.

Najboljšo precepljenost imajo v občini Mirna Peč, kjer je s prvim odmerkom cepljenih 55 odstotkov vseh občanov in občank in kar 68,2 odstotka starih 18 let in več.

Občina Mirna Peč je tudi edina občina na Dolenjskem, kjer je s prvim odmerkom cepljenih več ljudi kot v povprečju v državi.

V kar 9 dolenjskih občinah pa je cepljenih več starih 18 let in več kot v povprečju v državi.

Mirni Peči glede na delež cepljenih s prvim odmerkom sledijo občine Trebnje, Žužemberk, Straža, Mirna, Novo mesto in Dolenjske Toplice. V teh občinah je s prvim odmerkom cepljenih več kot 50 odstotkov občanov in občank, cepljenost starih 18 let in več pa je tudi tu višja od 60 odstotkov.

V občini Šentjernej je s prvim odmerkom cepljenih le nekaj manj kot 50 odstotkov vseh, hkrati pa je cepljenih 61,4 odstotka vseh starih 18 let in več.

Najslabše je v občini Škocjan (43,5 % s prvim odmerkom in 54,1 % vseh starih 18 let in več).

Na zadnjih mestih sta še občini Šentrupert (44,1 % in 52 %) in Mokronog – Trebelno (44,4 % in 54,2 %).

Ostale dolenjske občine so v sredini.

V nadaljevanju objavljamo podatke o številu cepljenih s prvim odmerkom v posamezni občini, delež vseh cepljenih prebivalcev in delež vseh cepljenih, starih 18 let in več. Razvrstitev občin od najboljše do najslabše je narejena po odstotku vseh cepljenih s prvim odmerkom v posamezni občini.

Občina Štev. preb. Štev. ceplj. % vseh ceplj. % vseh cep., starejših od 18 let
1. Mirna Peč 3.034 1.657 55,0 68,2
2. Trebnje 13.310 6.964 52,5 63,7
3. Žužemberk 4.741 2.479 52,5 64,0
4. Straža 3.881 2.015 52,1 62,9
5. Mirna 2.683 1.389 52,0 62,6
6. Novo mesto 37.398 19.335 51,9 62,9
7. Dolenjske Toplice 3.593 1.806 50,5 60,3
8. Šentjernej 7.225 3.550 49,9 61,4
9. Šmarješke Toplice 3.521 1.629 46,5 56,1
10. Mokronog-Trebelno 3.164 1.400 44,4 54,2
11. Šentrupert 2.898 1.271 44,1 52,0
12. Škocjan 3.429 1.476 43,5 54,1
Skupaj: 88.877 44.971 50,6 60,2

Vir: NIJZ in COVID-19 Sledilnik

V Sloveniji je s prvim odmerkom cepljenih 1.122.125 ljudi (53 odstotka vseh), cepljenih starih 18 let in več je 975.040 ljudi ali 56 % vseh.

Podatki za Dolenjsko tako kažejo, da je s prvim odmerkom v povprečju cepljenih manj ljudi (50,6 %) od povprečja v državi, starih 18 let in več pa je cepljenih več (60,2 %) kot v povprečju v državi.

V vseh občinah se podatki dnevno spreminjajo, precepljenost narašča dokaj enakomerno, po nekaj desetink odstotka dnevno.

A. L.