Na današnji dan leta 1991 general JLA Konrad Kolšek napovedal vojno Sloveniji

Vojna za Slovenijo, leto 1991. (vir: revija Obramba)

Na današnji dan, 27. junija 1991, je general JLA, Konrad Kolšek, poveljnik 5. vojaškega območja, Sloveniji napovedal vojno z zavzetjem mejnih prehodov in napovedjo bojne uporabe enot. Čeprav je bil Slovenec, je do konca ostal pripadel Jugoslovanski ljudski armadi (JLA) in slovenske osamosvojitve ni podpiral.

Slovenija je 25. junija 1991 razglasila svojo samostojnost. Že 26. junija je JLA začela z agresijo nad novoustanovljeno državo.

27. junija 1991 je Konrad Kolšek, poveljnik 5. vojaškega območja, Sloveniji oziroma slovenski vladi napovedal vojno z zavzetjem mejnih prehodov in napovedjo bojne uporabe enot. Iz dokumenta je razvidno, da je Kolšek napovedal zasedbo vseh mejnih prehodov in da bodo nalogo brezpogojno izvršili, vsak odpor pa bodo zlomili.

Slovenske sile so zaustavile napad jugovojske in dosegle vse več odmevnih uspehov, vojna pa je bila po zaslugi takratnega političnega vrha končana 6. julija 1991.

Konrad Kolšek (vir: Wikipedija)

Čeprav je bil Kolšek Slovenec in je izvedel agresijo nad lastno državo, se mu je po vojni uspelo vrniti v Slovenijo, poleg tega pa je prejel še slovensko pokojnino. Da se je Kolšek lahko vrnil v Slovenijo in si uredil status običajnega državljana, je bila velika zasluga Milana Kučana, ki se je z njim in nekdanjim predsednikom zveze borcev Ivanom Dolničarjem ter generalom JLA Šehovićem pogovarjal o statusu in položaju jugo oficirjev v Sloveniji, kar je leta 1993 v svojem poslanskem vprašanju izpostavil takratni poslanec Slovenske nacionalne desnice Sašo Lap. General Kolšek je dobil povrnjena tudi vsa najvišja državna odlikovanja.

Proti Kolšku je ministrstvo za obrambo leta 1993 vložilo kazensko ovadbo, da je storil kaznivo dejanje služenja sovražnikovi vojski, saj je bilo evidentno, da je kot Slovenec sodeloval v sovražni vojski, ki je izvedla agresijo na Slovenijo. Sodišče ga je opralo vseh obtožb z utemeljitvijo, “da Jugoslovanska ljudska armada v času poveljevanja Kolška ni bila sovražna armada” in da lahko o sovražniku govorimo šele po 18. oktobru 1991, ko se je iztekel trimesečni moratorij po slovenski neodvisnosti. Kolšek je umrl aprila 2009 v celjski bolnišnici.

Vir

M. D.