Mokronoški mesarji pred posodobitvijo obrata

(vir: FB)

Družbi Mim Mesarstvo iz Mokronoga za širitev svoje proizvodnje ne bo treba pridobiti okoljevarstvenega soglasja. Tako so 22. julija 2019 odločili na Agenciji RS za okolje.

Iz sklepa je razvidno, da namerava mokronoška družba posodobiti del obrata za predelavo mesa in pripravo mesnih izdelkov. To bodo dosegli z vgraditvijo nove tehnološke opreme za uvedbo dodatnih programov predelave mesa in mesnih izdelkov.

S tem bodo zmogljivosti predelave mesa iz dosedanjih 1000 kg povečali na 2000 kg dnevno.

Posodobitev bodo izvedli v notranjosti že obstoječega objekta, hkrati bodo izvedli še nujna investicijsko vzdrževalna dela, vgradili interno čistilno napravo za odpadne vode s kapaciteto do 14 kubičnih metrov odpadnih vod na dan ter posodobili električne inštalacije.

Obrat že zdaj deluje na površini v velikosti približno 800 kvadratnih metrov, v tem delu bodo izvedli tudi posodobitev. Dejavnost klavnice ostaja nespremenjena, njena največja kapaciteta je do 50 glav živine dnevno.

Iz obrazložitve je razvidno, da bodo proizvodnjo povsem posodobili.

Kot zanimivost dodajmo, da že zdaj za potrebe klavnice in predelavo mesa letno porabijo okrog 2600 do 2800 kubičnih metrov vode iz javnega vodovodnega sistema. Z vgraditvijo industrijske čistilne naprave pa se bo poraba vode predvidoma zmanjšala za 190 kubičnih metrov vode letno.

Vir: arso

C. R.