Mokronog – Trebelno: Občina, kjer denar teče v potokih

Maketa telovadnice in prizidka k podružnični osnovni šoli, ki bo po zadnje objavljenih znanih podatkih 2,5-krat dražja od prvotno načrtovane vrednosti.

V Trebelnem bi morali gradijo prizidka k podružnični osnovni šoli zaključiti 1. septembra 2018. Tako so obljubljali lani in tako je še junija tik pred volitvami za poslanca obljubljal župan Anton Maver. Namesto zaključka pa zdaj občinski dokumenti kažejo, da se bo gradnja premaknila v leto 2019, stalo bo vsaj 3 milijone evrov (namesto prvotno načrtovanih 1,2 milijona evrov), podražitev bo 2,5-kratna. Ob tem župan občino močno zadolžuje.  

V sredo se bodo na 21. redni seji sestali svetniki občinskega sveta Občine Mokronog – Trebelno. Na dnevnem redu imajo tudi poročilo o poslovanju občine v prvem polletju 2018 in predlog rebalansa občinskega proračuna za leto 2018.

Iz polletnega poročila je razvidno, da so dosegli le 1,7 milijona evrov ali 42,1 odstotka načrtovanih prihodkov za leto 2018. Porabili so 2,11 milijona evrov ali 41,8 odstotka načrtovanega zneska za leto 2018.

Za investicije so namenili 860 tisoč evrov ali 34,9 odstotka načrtovanega celoletnega zneska. Pri tem je šlo največ, 674 tisoč za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, še 137 tisoč evrov pa so plačali za nakup zemljišč. Za različne študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring so plačali dobrih 28 tisoč evrov.

V prvem polletju so poslovali s primanjkljajem v višini 395 tisoč evrov, poraba je bila za toliko višja od prihodkov.

Hkrati so občino dodatno zadolžili za 824 tisoč evrov, od tega so pri poslovnih bankah najeli 700 tisoč evrov posojila, še 124 pa pri drugih domačih kreditodajalcih. Odplačali so še za dobrih 40 tisoč evrov posojila, neto zadolževanje se je tako povečalo za 783 tisoč evrov.

Iz polletnega poročila so razvidni tudi stroški izgradnje športnega centra Trebelno. Za to so porabili 608 tisoč evrov ali le 31,9 odstotka načrtovanega zneska, ki je pri 1,9 milijona evrov.

Športni center Trebelno: gradnja telovadnice in prizidka k OŠ

Lani, aprila letos in nato tik pred državnozborskimi volitvami, kjer je za poslanca na listi SD kandidiral tudi župan Anton Maver, je ta zatrjeval, da bo gradnja telovadnice in prizidka k podružnični osnovni šoli v Trebelnem končana do 1. septembra 2018. Na občini to imenujejo Športni center Trebelno. K obstoječemu objektu osnovne šole bodo namreč dodali jedilnico, knjižnico, zbornico, prostor za individualno delo in telovadnico. Slednja bo v popoldanskem času namenjena tudi zunanjim uporabnikom, kdor bo to želel.

Začeli so lani, ko so porabili 660.000 evrov. V letu 2018 imajo načrtovanih 1.921.200 evrov, skupno bi bilo to že 2.581.200 evrov ali vrednost približno 17 povprečnih novih stanovanjskih hiš.

Vrednost investicije so sprva načrtovali v višini 1,2 milijona evrov. Kmalu so to povečali na 1,8 milijona evrov. Zdaj bo to 2,58 milijona evrov, namesto zaključka izgradnje s 1. 9. 2018 pa so tega pomaknili v leto 2019, vrednost pa bo višja za 320 tisoč evrov.

Občina je v poletnem času objavila tudi razpis za opremo učilnic in spremljevalnih prostorov podružnične osnovne šole v vrednosti 68.320,40 evra.

To pomeni, da bo vse skupaj stalo okrog 3 milijone evrov ali 2,5-krat več od prvotno načrtovanega.

Iz rebalansa proračuna, ki ga bodo svetniki obravnavali v sredo, je namreč razvidno, da za ta projekt načrtujejo še dodatno porabo v višini 320.000 evrov. Gradnjo bodo zavlekli v leto 2019, saj je ta znesek predviden v naslednjem letu.

Ob tem je župan pripravil tudi sklep in ga predložil v potrditev svetnikom, po katerem bo občina v letu 2019 najela dodatno posojilo do višine 250.000 evrov, za dobo 10 let, kot namen je napisana Gradnja športnega centra Trebelno in dozidava vrtca Trebelno.

Dodatno namreč načrtujejo tudi dograditev in rekonstrukcijo vrtca v Trebelnem. Razpis so objavili konec julija, predmet javnega naročila je poleg rekonstrukcije obstoječega vrtca in prizidka še ureditev zunanjih igralnih površin: podporni zid v nadaljevanju obstoječega na J in Z strani in ograja okrog igrišča. V prizidku bo igralnica s pokrito teraso in sanitarijami ter prostorom za nego otrok 1. starostnega obdobja, shramba zunanjih igral in garderoba z wc-jem za zaposlene. Prejeli so eno ponudbo v vrednosti 338.153,15 evra. Ker imajo za to predvidenih “samo” 145.000 evrov, so morali ponudbo zavrniti in bodo razpis ponovili. Ponujena cena je bila tako več kot dvakrat višja od ocene investicije, ki je že tako sama po sebi zelo visoka.

Ena otroška igralnica s spremljajočimi stvarmi je že tudi pri 145.000 evrih ocenjena v vrednosti nove stanovanjske hiše.

Ob tem, ko se je občina letos neto zadolžila za 783 tisoč evrov in za naslednje leto načrtuje najem novih posojil v višini dodatnih 375 tisoč evrov (poleg že omenjenih 250 tisoč še 125 tisoč za gradnjo cestne infrastrukture) in ob letnih prihodkih okoli 3,5 milijona evrov ter z okoli 3000 prebivalci je najem novih posojil v višini 1,158 milijona evrov za občino zelo veliko.

Vsak prebivalec občine bo tako dodatno zadolžen za 386 evrov.

A. L.