Mokronog-Trebelno: Evropska sredstva za gradnjo prve faze Poslovne cone Puščava odobrena

(vir: Občina Mokronog - Trebelno)

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki jo vodi minister Zvone Černač, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Gradnja poslovne cone Puščava – 1. faza«. Vrednost projekta, ki ga bo izvajala občina Mokronog-Trebelno, znaša 549.000 evrov, od tega bo 329.000 evrov prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj.

Namen projekta je izboljšati pogoje za gospodarske aktivnosti in s tem omogočiti nova delovna mesta.

Naložba obsega urejanje komunalne opreme v jugozahodnem delu cone, ki sedaj ni komunalno opremljen, se pa regionalna cesta, vodovod, elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje nahajajo v bližini.

Predvideno je, da bo z naložbo urejenih 0,87 ha poslovne, s čimer bo gospodarstvo pridobilo 0,48 ha novih površin.

Glede na razpis, ki ga je občina javno objavila 17. februarja 2020 in je bil zaključen 9. marca 2020, prva faza gradnje poslovne cone Puščava vključuje naslednja dela:

  • izgradnjo ceste ter ureditev priključka na regionalno cesto R1-215, odsek Trebnje-Mokronog,
  • izgradnjo fekalne kanalizacije, meteorne kanalizacije ter čistilne naprave velikosti 20 PE,
  • izgradnjo cestne razsvetljave,
  • izgradnjo vodovoda,
  • izgradnjo elektroenergetskega omrežja in
  • izgradnjo TK kabelske kanalizacije.

Občina je nato 15. aprila javno objavila, da so dela oddana najugodnejšemu ponudniku, to je podjetju Komunalne gradnje, d. o. o., Grosuplje. Na razpis je sicer prispelo pet ponudb, po preverjanju je bila cenovno najugodnejša ponudba izbranega izvajalca.

Glede na določila februarskega razpisa bo 1. faza financirana s 75 odstotki evropskih sredstev, 25 odstotkov pa bo nepovratnih sredstev iz državnega proračuna.

Gradnja 1. faze naj bi potekala 120 dni, končana naj bi bila najkasneje 31. avgusta 2020. Glede na čas epidemije z novim koronavirusom se bo ta datum najverjetneje premaknil. Pogodbe z izvajalcem del občina sicer javno še ni objavila.

Načrtovana gradnja Poslovne cone Puščava – 1. faza (vir: občina)

C. R.