Množični odpoklic živil zaradi prisotnosti etilen oksida v aditivu

Etilen - oksid (vir: ZPS)