Mirni vzeli 391.963 evrov

Župan Dušan Skerbiš: "Država nam nalaga številne obveznosti, za kar pa nam ne zagotavlja dovolj denarja. Če želimo pokriti naše obveznosti, nižamo denar za investicije, s čimer se slabša tudi kakovost življenja, še posebej v občinah, ki smo oddaljene od večjih središč."

Mirna na Dolenjskem (wikimedia.org)

Z nižjo povprečnino na prebivalca, to je zneskom, s katerim občine pokrivajo vse zakonske potrebe, ki jim jih nalaga vlada, hkrati pa je to tudi denar za investicije v občinah, so poslanci iz vrst koalicija LMŠ, SD, SMC, DeSUS in SAB s podporo SNS v državnem zboru denar vzeli tudi Občini Mirna.

Občani bodo to občutili v svojih žepih, saj bodo cene vrtcev, šol, komunale in podobne stvari zaradi tega višje. Poslanci in poslanke koalicije so tako vsakemu občanu in občanki vzeli po 59,69 evra za leto 2020 in 79,80 evra za leto 2021.

Občini Mirna so vzeli 182.727 evrov v letu 2020 in 209.236 evrov v letu 2021. Skupno so jim vzeli 391.963 evrov.

Za mnenje o znižanju povprečnine, ki ga je prejšnji četrtek izglasoval državni zbor in po katerem bo občina prejela precej manj denarja kot bi ga sicer po sklepu, ki je bil izglasovan na parlamentarnem odboru za finance, smo zato prosili mirnskega župana.

Župan Dušan Skerbiš (vir: Občina Mirna)

Dušan Skerbiš, župan Občine Mirna, nam je sporočil: “Država občinam nalaga številne obveznosti, za katere pa nam ne zagotavlja sredstev iz naslova povprečnine, kot bi morala. Če želimo pokriti naše obveznosti, nižamo denar za investicije, s čimer se slabša tudi kakovost življenja, še posebej v občinah, ki smo oddaljene od večjih središč. Manjko je na cestni, vodovodni in komunalni infrastrukturi, posebej pa na področju vzgoje in izobraževanja, kjer denarja s strani države za investicije ni že več let.

Želim si, da bi se tudi država zavedala, da bi morala z nalaganjem odgovornosti občinam na eni strani poskrbeti tudi za pokritje stroškov, ki s tem nastanejo.”

C. R.