Mirna: Zemljišče, namenjeno izgradnji oskrbovanih stanovanj, ima novega lastnika

Mirna - območje načrtovane ureditve oskrbovanih stanovanj so trenutno vrtički (foto Goran Rovan, vir občina)

Nekaj več kot 5600 kvadratnih metrov veliko območje v središču Mirne, ki je namenjeno izgradnji oskrbovanih stanovanj, ima novega lastnika. To je s plačilom celotne kupnine postal Stanovanjski sklad Republike Slovenije.

Občina Mirna je konec minulega leta objavila povabilo za javno zbiranje ponudb za prodajo štirih nezazidanih stavbnih zemljišč med bloki na Sokolski ulici in Zdravstveno postajo Mirna.

V neposredni bližini so vsi vodi individualne in kolektivne komunalne opreme (vodovod, kanalizacija, telefon, elektrika, cesta, javna razsvetljava, zelene in rekreacijske površine, hidrantno omrežje).

Župan Dušan Skerbiš je v sporočili za javnost pojasnil, da se je za nakup zanimal zasebni vlagatelj, vendar je Stanovanjski sklad RS uveljavil predkupno pravico. Zato so na občini Mirna že obvestili uporabnike vrtičkov na tem območju, naj najkasneje do konca leta prenehajo uporabljati ta zemljišča za pridelovanje vrtnin za lastno uporabo, saj bo sklad predvidoma začel gradnjo že proti koncu tega ali v začetku prihodnjega leta. Pri tem je izrazil upanje, “da se bodo njihove napovedi uresničile”.

Stanovanjski sklad v državni lasti je za zemljišče plačal nekaj manj kot 224 tisoč evrov (brez DDV), pri čemer velja, da mora novi lastnik z gradnjo začeti najkasneje v treh letih od notarske overitve prodajne pogodbe, v petih pa pridobiti uporabno dovoljenje. V nasprotnem primeru lahko občina uveljavlja odkupno pravico, po kateri lahko zahteva odkup zemljišč po enaki neto ceni, kot jih je sklad kupil na podlagi lani objavljenega razpisa, oziroma na podlagi cenitve pooblaščenega cenilca gradbene stroke, če bi na zemljišču že stal objekt.

M. D.