Mirna: Zapora ceste na mirnski obvoznici

Gradnja obvoznice se je začela 15. novembra 2022.

Izvajalec gradbenih del na mirnski obvoznici, pri novem krožišču v Mirni, bo v območju izvajanja gradbenih del na mirnski obvoznici predvidoma danes vzpostavil delno zaporo državne državne ceste R1-215/1162 (pri novem krožišču na Mirni).

Sprva bodo zapore delne, v drugi fazi popolne, in sicer od km 5,870 do 5,990. Trajalo bo predvidoma do 21. novembra 2023.

Izvajalec gradbenih del na mirnski obvoznici je CGP Novo mesto, investitor pa Direkcija RS za infrastrukturo.

Izvajalec del oz. vzdrževalec državne ceste v tem območju bo v 1. fazi, predvidoma danes, 1. marca, vzpostavil delno zaporo državne ceste. Izmenično enosmerni promet bo urejen s semaforji, po potrebi v konicah ročno.

Delna zapora državne ceste

V 2. fazi, ko bo na državni cesti popolna zapora, bo promet preusmerjen na deviacijo ob državni cesti, na novozgrajeno krožišče.

Spremenjeni prometni režim bo v konicah prinesel večje zastoje, a izgradnja obvoznice (krožišča) se drugače ne more nadaljevati, zato prosijo za upoštevanje spremenjene prometne signalizacije in se zahvaljujemo za razumevanje.

Tako bo videti, ko bo obvoznica zgrajena:

Obvoznica Mirna – simulacija projektanta GPI (vir: občina)

M. D.