Mirna: Polovična zapora novega krožišča

Mirna: Novo krožišče iz zraka (foto 6. 11. 2023)

Gradnja obvoznice mimo Mirne se nadaljuje. Predvidoma od 8. do 18. novembra bo krožišče polovično zaprto zaradi priprave terena na fino asfaltiranje. Promet skozi krožišče bo oviran, usmerjali ga bodo semaforji in po potrebi tudi ročno predstavniki izvajalca del.

Na občini pričakujejo, da bo, posebno v prometnih konicah, prihajalo do daljših zastojev, zato svetujejo, naj si za pot skozi Mirno vzamemo več časa. Obvoza ni.

Prosijo za upoštevanje spremenjenega prometnega režima in navodil, ob tem pa se zahvaljujejo za potrpljenje in razumevanje.

Če vreme ne bo naklonjeno gradbenim delom, se datum predvidene polovične zapore krožišča lahko zamakne.

Pogled nazaj in naprej:

S fino asfaltizacijo bo zaključena prva etapa nove ceste od vstopa na Mirno s trebanjske smeri do železniške postaje, vključno s prvim od treh na trasi načrtovanih krožišč. Krožišče pred Mirno, novi most čez potok Zabrščica in njegova regulacija so sicer precej olajšali dostop osebnih in tovornih vozil v območje industrijske cone na Mirni, saj ni več problematičnega dostop tovornjakov s sedanje regionalne ceste proti železniški postaji in obratno.

1,75 km dolga sodobna cesta, t. i. obvoznica Mirna, bo razbremenila krajevno središče predvidoma konec leta 2024. Gre za državni projekt prestavitve regionalne ceste R1-215 Trebnje-Sevnica mimo Mirne, ki bo pomembno povečal varnost ne samo kraja, ampak celotne Mirnske doline. Zahtevnejši objekti na 2. etapi so: krožišče v območju gospodarskih subjektov Mercator, Tomplast in gostilne Na obali, novi most čez reko Mirno in izvedba protipoplavnih ukrepov na levem bregu Mirne (v območju podjetja Dana). Na 3. etapi bo zgrajen most čez potok Sotla in krožišče v občini Šentrupert za priključevanje novozgrajene ceste na obstoječo.

Začelo se je septembra 2022.

Pogodba za izvedbo del je bila podpisana 29. septembra 2022.

A. L.