Mirna: Podjetju Dana državna pomoč za nakup nove linije za polnjenje

(vir: Dana Mirna, spletna stran)

Vlada je sprejela sklep, s katerim se v veljavni načrt razvojnih programov 2021–2024 Proračuna Republike Slovenije, uvrsti nov projekt Nakup nove linije za polnjenje Dana.

Ocenjena vrednost projekta znaša 4,66 milijona evrov (brez davka na dodano vrednost), od tega bo četrtino oz. 1,16 milijona evrov državnih sredstev, preostanek bo pod podjetje Dana pokrilo z lastnimi sredstvi.

V okviru projekta nameravajo ustvariti 20 novih zaposlitev.

Predmet projekta je nabava linije za polnjenje v steklenice in pločevinke (podjetje doslej ni razpolagalo z linijo za polnjenje pločevink) ter prilagoditev opreme za lažji zamašek na PET plastenkah.

Investicija pomeni izboljšane tehnološke opremljenosti in delovnih pogojev poslovanja in bistveno izboljšuje vpliv na okolje.

Z novo investicijo bo podjetje Dana iz Mirne zagotovilo in povečalo dinamično rast podjetja, izboljšalo produktivnost, dvignilo konkurenčnost in tako utrdilo svoj položaj na domačem in tujem trgu, je razvidno iz sporočila po seji vlade.

Vir: gov.si 

M. D.