Mirna Peč: Zapleti s potrditvijo kandidatur za občinski svet rešeni

Mirna Peč (vir: arhiv)

V 4. volilni enoti v Občini Mirna Peč bo okoli 177 volivcev, iz krajev Gorenji Globodol, Srednji Globodol in Dolenji Globodol, kandidate za občinski svet volilo naknadno. Ustavno sodišče in posledično volilna komisija je namreč izločila listo Socialnih demokratov (SD), ki na volitvah ne bo sodelovala. V 4. volilni enoti so imeli tudi edinega kandidata. Volitve za župana pa bodo tudi v tej enoti potekale tako, kot drugje.

Poročali smo že, da se je v Mirni Peči zapletlo pri potrjevanju kandidatnih list za občinski svet. Občinska volilna komisija (OVK) je namreč pri preizkusu zakonitosti zavrnila liste naslednjih strank: Zeleni Slovenije, SD, NSi in DeSUS.

Predstavniki političnih strank so se na odločbo OVK pritožili na Upravno sodišče RS. Sodišče je nato pritožbam NSi, DeSUS in Zeleni Slovenije ugodilo ter zadevo vrnilo v ponovno preveritev na OVK.

Mira Barbo, tajnica OVK, nam je pri tem sporočila, da je komisija kandidature navedenih strank potrdila. “Vsi podatki so že popravljeni, potrjeni s strani Državne volilne komisije in OVK Mirna Peč, kjer je objavljen tudi seznam potrjenih kandidatur z izžrebanimi številkami ter zapisnikom zadnje seje OVK z dne 29. oktobra 2018,” je dodala.

Tako Upravno sodišče RS kot OVK Mirna Peč pa nista potrdili kandidature stranke SD. Sodišče je ugotovilo, da so pravila stranke v nasprotju z zakonom, zato je kandidatura SD za občinski svet v Volilni enoti 4 v Mirni Peči zavrnjena.

To pomeni, da stranka SD v Mirni Peči na lokalnih volitvah s kandidatom za občinski svet ne bo nastopila.

Gre pa le za 4. volilno enoto, v katero spadajo kraji: Gorenji Globodol, Srednji Globodol in Dolenji Globodol. V tej enoti je 177 volivcev od 2.436 vseh v občini (stanje na dan 3. september 2018).

V teh krajih 18. novembra 2018 tako ne bodo volili kandidatov za občinski svet. V 4. volilni enoti bodo razpisane naknadne volitve za občinski svet, ki jih bodo skušali izvesti čim prej.

Volitve za župana pa bodo tudi v 4. volilni enoti potekale tako kot v ostalih mirnopeških volilnih enotah.

A. L.