Mirna Peč: Podpisali gradbeno pogodbo za izboljšanje vodovodnega sistema

Podpis pogodbe, Mirna Peč, 31. maj 2023 (vir: občina)

Mirnopeški župan Andrej Kastelic in predstavnik na razpisu izbranega podjetja Komunalne gradnje sta v sredo podpisala gradbeno pogodbo za projekt Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Mirna Peč z izgradnjo sekundarnega omrežja v Občini Mirna Peč v višini 1.465.333 evrov (brez DDV).

Namen investicije je izgradnja komunalne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo na območju Občine Mirna Peč. Z izgradnjo novega vodovodnega omrežja se bo na javni vodovod priključilo dodatnih 150 objektov oz. cca 405 prebivalcev.

Projekt se izvaja v naseljih:

– Naselje Postaja: izvedba sekundarnega vodovoda v skupni dolžini 1470 m,

– Naselje Golobinjek: izvedba sekundarnega vodovoda v skupni dolžini 3648 m

Severni del višinske cone Občine Mirna Peč: izvedba sekundarnega vodovoda v dolžini 2908 m.

Občina bo iz evropskega Načrta za okrevanje in odpornost, ki ga je izpogajala že prejšnja, Janševa, vlada pridobila 50 odstotkov upravičenih stroškov. Terminski plan izvedbe je v letih 2023 do 2026.

Občina je s projektom kandidirala za pridobitev nepovratnih sredstev v okviru objavljenega javnega razpisa za Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev.

Investicije v izgradnjo novih energetsko in hidravlično učinkovitih sistemov za oskrbo s pitno vodo za manj kot 10.000 prebivalcev bodo uresničile enega ključnih kazalnikov, in sicer zmanjšanje vodnih izgub na območju za več kot 20 %.

Projekt obravnava vodovodni sistem, ki skupaj oskrbuje manj kot 10.000 prebivalcev ter tako v vsakem trenutku in v vseh razmerah omogoča dostop do zdrave pitne vode vsem prebivalcem, ki so priključeni na sistem.

Gradnjo bo izvajalo Komunalne gradnje Grosuplje, nadzor nad gradnjo bo izvajalo podjetje Štraf Hajdina. Projektantski nadzor bo izvajalo podjetje TOPOS iz Novega mesta.

Podpis pogodbe, Mirna Peč, 31. maj 2023

M. D.