Mirna Peč: Možnosti za pričetek gradnje infrastrukture v stanovanjski coni Nad Postajo

Udeleženci konzorcija (vir: Občina Mirna Peč)

Prejšnjo sredo je v Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v Mirni Peči potekala 1. skupščina konzorcija lastnikov zemljišč stanovanjske cone Nad Postajo. Uvodoma je župan Andrej Kastelic pozdravil navzoče in pohvalil ves trud in delo, ki je bilo vloženo za ustanovitev konzorcija.

Direktorica občinske uprave Sonja Klemenc Križan pa je nadalje natančno predstavila projekt, ter odgovorila na vsebinska vprašanja.

 Na podlagi Pogodbe o ustanovitvi konzorcija Stanovanjska cona Nad Postajo v konzorcij vstopa 29 lastnikov zemljišč, ki imajo na podlagi velikosti parcel skupaj določenih 50 glasov. S podpisom pogodbe so lastniki vstopili v Pogodbo o komunalnem opremljanju s finančnimi sredstvi v skupni višini 743.539,84 evra. Polog sredstev, glede na višino komunalnega prispevka, bo vsak lastnik opravil na posebni fiduciarni račun, odprt pri notarju, do 30. novembra 2023. Sredstva se bodo namenila za gradnjo cestne in komunalne infrastrukture v območju stanovanjske cone Nad Postajo. Preostali del investicije bo občina financirala iz proračunskih sredstev.

Predvideni rok za dokončanje del je po pogodbi predviden 30. september 2024, do 30.novembra 2024 pa se bo prenesla komunalna oprema na Občino Mirna Peč, da se bo pridobilo uporabno dovoljenje.

Direktorica občinske uprave Sonja Klemenc Križan je vodila skupščino, katere prvo uradno opravilo je bilo izvolitev upravnega odbora in podaja pooblastila zastopniku konzorcija.  Za zastopnika konzorcija je bil izvoljen Aleš Golja, za člana pa Tadej Muhič in Andrej Anžlin.

Konzorcij je pooblastil Aleša Goljo za namen finančne transakcije in poplačil obveznosti po gradbeni pogodbi, da podpisuje finančne dokumente ter posreduje zahtevek za poplačilo obveznosti notarju. Njegova prva uradna dolžnost pa je bila podpis gradbene pogodbe z izvajalcem Komunalne gradnje Grosuplje.

Konzorcij, podpis

M. D.