Ministrica Sanja Ajanović Hovnik je v javnosti lagala

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik se je pred v četrtek v javnosti zlagala, ko je trdila, da sama ni imela nobenega vpliva na razpis, s katerim je ministrstvo med drugim dodelilo sredstva inštitutu njene nekdanje tesne poslovne partnerice in siceršnje prijateljice Kaje Primorac. Lagal je očitno tudi vodja sektorja za nevladne organizacije Luka Vidmar.

 

Mediji so namreč poročali, da zavod IPES – Inštitut za proučevanje enakosti spolov Maribor, katerega direktorica in soustanoviteljica je Kaja Primorac, po prvotnem točkovanju na razpisu ne bi dobil sredstev. A je nato ministrstvo del sredstev iz razpisa prerazporedilo na sklop, v katerem je za sredstva kandidiral IPES, s čimer je lahko sredstva dobil tudi slednji.

Ministrica je v javnosti ves čas zagotavljala, da ni imela ničesar z razpisom, kaj šele, da bi pri njem odločala. Tudi predsednik razpisne komisije Luka Vidmar, sicer vodja sektorja za nevladne organizacije pod aktualno ministrico, je v posebni izjavi zatrdil, da se ministrica v razpis ni vpletala. Za prerazporeditev sredstev, ki je omogočila, da je IPES dobil sredstva, je celo izrecno dejal, da je bila izvedena na pobudo komisije.

A trditev ministrice in Vidmarja ne drži. Iz zapisnikov sej razpisne komisije, ki so jih pridobili na Mladini, ne izhaja, da bi sklep o prerazporeditvi sredstev na sklop, v katerem je kandidiral IPES, sprejela komisija. Še več. Iz dokumenta, ki ga je pridobil tednik, izhaja, da je omenjeno prerazporeditev odredila ministrica sama.

A. V.