Minister Vrtovec: “Časovnica poteka gradnje je še vedno v načrtovanem okviru, če ne bo večnih nagajanj civilnih iniciativ”

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je v intervjuju za tednik Demokracija pojasnil nekatere stvari, povezane z izgradnjo hitre ceste proti Beli krajini in obvoznice v Novem mestu.

Na vprašanje, kako je s 3. južno razvojno osjo, od Novega mesta proti Beli krajini in nato do hrvaške meje, kakšni so tu načrti in predvsem kakšne so težave, je minister odgovoril:

Na južnem delu potekajo aktivnosti na prvem odseku od Novega mesta do Malin oziroma Gorjancev. Odsek je razdeljen na štiri etape, priprave na gradnja pa potekajo na prvih dveh etapah od priključka Novo mesto vzhod do priključka Osredek. Žal se tudi na tem delu zapleta s pritožbami civilne iniciative, čeprav je razpis že v teku in bi se dela lahko kmalu začela.

Za tretjo in četrto etapo prvega odseka od priključka Osredek do Malin je sklenjena pogodba za izdelavo projektne dokumentacije, izdelan je  investicijski program, ki je fazi preverjanja in potrjevanja.

Za drugi odsek od Malin do Metlike, ki naj bi bila prednostna prometna smer proti Hrvaški, so bile aktivnosti do našega mandata žal v fazi mirovanja. Zato zdaj pripravljamo spremembo zakonodaje tako, da bo za investicijo zadolžena Družba za avtoceste RS (Dars), ki ima resurse in znanje, da kar najhitreje pridemo do končne cestne povezave.”

O zatikanju pri pridobivanju dovoljenj in soglasij za novomeško obvoznico od avtoceste – vzhod do Osredka (s priključkom za Revoz) in temu, kaj se dogaja na tem področju ter ali se načrti za začetek in konec izgradnje spreminjajo, je Vrtovec pojasnil:

“Za pododsek Novo mesto vzhod – Osredek, dolžine samo 5 km, ki predstavlja prvo in drugo etapo prvega odseka, zaradi neizdanega okoljevarstvenega soglasja, kljub temu, da se je postopek pričel v letu 2018, še ni pridobljeno gradbeno dovoljenje. Pričakuje se čim prejšnji zaključek administrativnih ovir in takojšnji pričetek gradnje. Pododsek Novo mesto – Osredek naj bi bil dokončan do konca leta 2023, takoj pa bo sledila tudi gradnja nadaljnjih dveh etap Osredek – Poganci – Maline.

Časovnica poteka gradnje tega odseka je še vedno v načrtovanem okviru, če ne bo večnih nagajanj civilnih iniciativ. Naj poudarim, da smo za ta odsek pridobili 40 milijonov evropskih sredstev, ki so ogrožena, če ne bomo pravočasno zaključili projekta. Zato pozivam k odgovornem ravnanju.”

Celoten intervju z ministrom je objavljen v zadnji številki Demokracije.

C. R.