Minister: “Voda je prepomembna, da bi se z njo igrali v političnem peskovniku”

Mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor (vir: arhiv)

Nameni okoljskega ministrstva glede novele zakona o vodah so “okolju prijazni”, novela ima veliko varovalk, da se ne bi gradilo objektov, ki bi kakorkoli ogrožali vodo, je danes ob obisku Loškega Potoka dejal mag. Andrej Vizjak, minister za okolje prostor.

Koliko so bili njihovi argumenti slišani, bo pokazala nedelja, je dodal.

Minister Vizjak je ob obisku Občine Loški Potok na novinarsko vprašanje glede nedeljskega referenduma o spremembi Zakona o vodah odgovoril: “Poslanstvo ministrstva in mene osebno je varovanje vodnih virov in zagotavljanje pravice do pitne vode.”

Ponovil je stališče, da novela omejuje poseganje na priobalna zemljišča ter pomembno nadgrajuje sredstva za poplavno varnost. V noveli je “ogromno” varovalk in ni mogoče dobiti soglasja za posege na priobalna zemljišča za noben objekt, če bi to poslabševalo stanje voda, bilo v nasprotju s cilji upravljanja voda ali povečalo poplavno ali erozijsko ogroženost, je poudaril.

“Ministrstvo nikoli ne bo dopustilo, da se na priobalnem zemljišču ali kateremkoli drugem zemljišču, recimo na vodovarstvenem območju, gradili objekti, ki predstavljajo grožnjo onesnaženju podtalnice in vodnih virov,” je podčrtal.

“Koliko so bili naši argumenti slišani, bo pokazala nedelja,” je dejal, o navedbah nekaterih, da bo v nedeljo šlo za glasovanje o podpori vladi, pa je po navedbah STA dodal, da to govorijo predstavniki nekaterih političnih strank, ki vodijo kampanjo proti noveli, in da ga “žalosti, da se je vrednota pravice do pitne vode zlorabila na tak način”.

“Voda je prepomembna, da bi se z njo igrali v političnem peskovniku,” je dejal.

M. D.