Minister Černač: “Slovenski vladi je uspelo ohraniti na deset tisoče delovnih mest in številna podjetja”

pixabay.com

Stanje v Sloveniji se izredno izboljšuje, na večini področij smo že nad ravnjo leta 2019, boljše je tudi v primerjavi z letom 2015.  Izrazita pozitivna odstopanja in krepitve so na področju industrijske proizvodnje, izvoza, gradbenih del in zaposlenosti, naraščajo plače zaposlenih.

Po nekaterih kazalnikih je Slovenija že tudi med najboljšimi državami članicami Evropske unije.

Takšni so uradni statistični podatki, mi pa smo poiskali odziv ministra Zvoneta Černača, zadolženega za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Njegov komentar je naslednji:

Minister Zvone Černač

“Za nami je zahtevno leto. Na covid krizo so se države odzvale na različne načine. Slovenska vlada je v okviru devetih zakonodajnih paketov uspela ohraniti na deset tisoče delovnih mest in številna podjetja. Preko pomoči smo blažili materialne in socialne posledice krize. Slovenija je zato med državami z najboljšimi obeti za prihodnost.

Zaposlenost se povečuje, brezposelnost niža. Povečanje gospodarskih aktivnosti se odraža tudi v proračunskih prilivih, ki celo višji, kot so bili 2019, torej leto dni pred krizo. Pomoč je torej prišla v prave roke. Ljudem in podjetjem, ne bančnim tajkunom kot leta 2014.

Vlada je okrepila tudi položaj občin. V lanskem in letošnjem letu so občinski proračuni debelejši za 70 milijonov evrov letno oz. 140 milijonov evrov v dveh letih.

Pred dobrega pol leta je bil sprejet zakon, ki je občine razbremenil stroškov za nekatere naloge, ki jih opravljajo. Finančni učinek presega 60 milijonov evrov. Vse to omogoča podlage za hitrejši zagon investicij na različnih področjih v občinah in razvoj naše mlade države.”

V nadaljevanju objavljamo nekaj podatkov, kot jih je objavil Statistični urad RS

Vrednost industrijske proizvodnje v letošnjem prvem polletju je bila za 13,7 odstotka višja kot v enakem obdobju lani. Skupni prihodek od prodaje v industriji je bil letos višji za 23,3 odstotka v primerjavi z lanskim junijem.

Vrednost gradbenih del je bila višja za 8,3 odstotka in za kar četrtino višja od povprečja v letu 2015.

Izvoz blaga in storitev pa se je v prvem polletju povečal za kar 18,9 odstotka. Vrednost blagovne menjave v juniju 2021 je bila višja od vrednosti tudi v letu 2019, ko gospodarska aktivnost še ni bila okrnjena zaradi posledic epidemije covida-19.

90 odstotkov večje povpraševanje po delovni sili

Posledično je bilo letos v Sloveniji kar 85.739 prostih delovnih mest, v drugem četrtletju 2021 je bilo za 90 odstotkov večje povpraševanje po novi delovni sili. Povečalo se je tudi število zasedenih delovnih mest, stopnja prostih delovnih mest je dosegla najvišjo raven, odkar Statistični urad RS izvaja to raziskovanje.

Slovenija se med državami EU uvršča med članice z najnižjo brezposelnostjo. Ta je 4,8-odstotna in bistveno nižja od povprečja držav Evropske unije (EU), kjer je povprečni delež registrirane brezposelnosti 7,1-odstoten. Brezposelnosti je najmanj med mladimi.

Ob koncu julija je bilo v državi 70.655 registrirano brezposelnih, kar je 21 odstotkov manj kot julija 2020. Manj brezposelnih je bilo samo še julija 2007 in julija 2008.

Slovenija je tako že prešla v stanje, ko podjetja na trgu dela ne najdejo več zadostnega števila primernih kandidatov za zaposlitev.

To so zadnje objavljeni statistični podatki za prvo polletje in junij 2021 in kažejo, da se razmere na področju gospodarstva močno izboljšujejo. Ne samo v primerjavi z junijem 2020, pač pa tudi z letom 2019.

Plače čedalje višje

Statistični podatki še razkrijejo, da se v državi povečujejo tudi plače. Povprečne bruto plače v Sloveniji so se v zadnjem letu zvišale za tri odstotke. V primerjavi s plačami v letu 2019 so letošnje višje za 16,2 odstotka, v primerjavi z letom 2014 pa za več kot 30 odstotkov.

Podatki so naslednji:

  • Maj 2014: 1.536,96 evra
  • Maj 2019: 1.728,12 evra
  • Maj 2020: 1.892,31 evra
  • Maj 2021: 2.007,80 evra

J. M.