Migranti: Tako v uradu trošijo naš denar, skoraj pol milijona evrov mesečno

Urad ima sedež na naslovu Cesta v Gorice 15, Ljubljana.

Urad za oskrbo in integracijo migrantov je letos porabil skoraj 4 milijone evrov. Denar gre iz proračuna, v katerega prek davkov in prispevkov prispevamo vsi državljani.

Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov je Cerarjeva vlada ustanovila lani, direktorica Mojca Špec Potočar iz Novega mesta, članica Cerarjeve stranke SMC, je bila na to mesto imenovana s 1. 9. 2017. Urad je finančno samostojno začel delovati s 1. 1. 2018, deluje kot proračunski porabnik, kar pomeni, da denar tako za delovanje urada kot za oskrbo in integracijo migrantov prispevamo vsi državljani.

Do zdaj so v uradu za migrante in svoje delovanje, vključno s plačami, porabili 3.973,521,69 evra ali preko 441.000 evrov povprečno mesečno.

Poraba urada.

Urad ima organizirana dva sektorja: za sprejem in oskrbo in sektor za integracijo. Kot sekretarja ju vodita Katarina Štrukelj in Jurij Zaletel. Koliko je v uradu zaposlenih na svoji spletni strani ne razkrivajo, podatki spletne baze Erar, ki je v domeni Komisije za preprečevanje korupcije, pa kažejo, da so 5. septembra 2018 v okviru postavke Plače izvedli 54 posameznih bančnih nakazil. Zneski nakazujejo, da je šlo za tolikšno število plač posameznikom.

Plačila urada so razvidna iz spletne baze Erar. Na tem portalu so dostopni tudi računi, s tem, da so nekateri podatki na njih izbrisani. Vseeno pa je iz skupnih podatkov možno razbrati, za kakšne storitve gre.

Za varovanje 630.812 evrov, za 3 lokacije

Podatki o plačilih kažejo, da je urad letos največ denarja oziroma 630.812 evrov nakazal podjetju FIT varovanje, d. d. FIT Varovanje od februarja prejema po 78.851 evrov povprečno mesečno; računi so tri na mesec, očitno za tri lokacije, kjer to podjetje izvaja varovanje.

Za prehrano 595.984 evrov, julija celo 122.377 evrov

Kot drugi prejemnik sledi podjetje Sodexo, d. o. o., kjer gre za prehrano. Doslej so jim plačali 595.984 evrov. Mesečni zneski so različni, gre za dva do tri račune mesečno; 2. 9. so plačali dva računa v skupni višini 60.080 evrov, julija, npr., pa so za hrano in storitve menz Sodexu plačali kar 122.377 evrov.

Za plače 577.859 evrov, septembra 54 bančnih nakazil, najvišje 8.627,65 evra

Tretje po višini izplačil so plače zaposlenih v uradu. Za plače so letos nakazali 577.859 evrov, povprečno mesečno po 642.065 evrov. Iz Erarja je razvidno, da je bila 5. septembra na bančni račun nakazan najvišji znesek 8.627,65 evra, podatek, komu je bilo to nakazano, pa zaradi varovanja osebnih podatkov ni viden. Kot kaže je nekdo dobil poračun, najvišji znesek avgusta je bil namreč 3.028,56 evra; 5. 9. je bilo 54 posameznih bančnih nakazil.

Po plačah so navedena še Druga nakazila, pri čemer ni razvidno, za kaj gre. Izplačali so skoraj pol milijona evrov. Običajno pa so to nakazila po različnih pogodbah o delu.

Srednji šoli v Postojni 345.137 evrov

Peti na seznamu prejemnikov denarja od urada je Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna. Letos so prejeli 345.137 evrov. Iz plačil je razvidno, da gre za tekoče transferje in druge operativne odhodke, povezane z migranti.

Šesta je že Gostilna in picerija Nibi v lasti Sebine Bašić – za Logatec

Šesta prejemnica na seznamu plačil je Gostilna in picerija Nibi, Sebina Bašić, s. p., iz Vnanjih Goric pri Ljubljani. Plačila so od marca 2018, skupno 142.286 evrov. Gre za prehrano v Logatcu, kjer je gostilni in piceriji ministrstvo za obrambo oddalo v najem jedilnico, s tem so jim pripadla celo vsa nadaljnja javna naročila za prehrano, povezana s to lokacijo. O tem smo že poročali.

Sedma Banka Slovenije – za transfere posameznikom

Sedma na seznamu je Banka Slovenije. Urad jim je letos nakazal 135.428 evrov. Podatki kažejo, da na Banko nakazujejo transfere posameznikom in gospodinjstvom. Tako je bilo 5. septembra 12 nakazil, najvišji znesek je bil 1678,71 evra. S kakšnim namenom in za koga nakazujejo, bomo raziskali.

Avto Krki plačujejo najemnino in ostale s tem povezane stroške

Naslednja, osma na seznamu prejemnikov, pa je Avto Krka, d. o. o., Cankarjeva cesta 16, Ljubljana. Od marca do septembra je bilo temu zasebnemu podjetju nakazanih 92.446 evra. Začelo se je marca 2018, ko je bilo nakazano 30.857,80 evra, nato so zneski okoli 10.000 evrov mesečno. Od podjetja Avto Krka imajo v najemu prostore, saj plačujejo račune za električno energijo, vodo in komunalne storitve, najemnine. Iz računov izhaja, da je mesečna najemnina 9811,46 evra, ostalo so stroški. Katere poslovne prostore ima urad v najemu, iz računov ni vidno. Iz Erarja pa je razvidno, da je Avto Krka pred tem denar prejemala tudi od Ministrstva za notranje zadeve, sodelovanje se je začelo decembra 2015, skupno so od ministrstva prejeli 333.450 evrov.

S 1. 1. 2018 je te obveznosti sprejel urad. Kot kaže gre za najem prostorov za migrante, kar traja že dlje časa, od decembra 2015, Avto Krka pa je doslej od ministrstva in urada skupno prejela 425.896 evrov.

Podjetje Avto Krka je registrirano za tehnično preizkušanje in analiziranje, lastnik je Jože Verstovšek, direktorja pa sta Jure in Gregor Verstovšek. Podjetje ima 18 podružnic, med drugim tudi v Novem mestu, Brežicah in Krškem.

Nakazila nevladni organizaciji

Slovenska filantropija, enote. (vir: Ajpes)

Posebno področje so tudi nakazila Združenju slovenske filantropije. Letos so jim denar nakazali 3-krat (aprila, julija in septembra), v skupni višini 118.567 evrov. Kot namen je navedeno: AMIF – slovenska udeležba. Gre za nevladno organizacijo, za katero poznavalci navajajo, da jo sofinancira tudi milijarder George Soros, ki je na Madžarskem in Poljskem označen kot neželena oseba. Prav ta nevladna organizacija pa je pred kratkim objavila razpis za delovno mesto v Metliki. Ta nevladna organizacija ima 7 enot, bolj znanih kot Hiša sadeži, med drugim tudi v Črnomlju in Metliki.

Plačila Urada RS za oskrbo in integracijo migrantov v letu 2018. (vir: Erar)
Plačila urada

Vir: Erar placnik/transakcije

J. M.