Metlika: Obnova večnamenskega igrišča Beti se lahko začne

Podpis pogodbe za obnovo igrišča Beti v Metliki (vir: občina)

Metliška županja Martina Legan Janžekovič in Danijel Špingler, direktor podjetja BGP GRADNJE iz Gradca, sta v četrtek podpisala pogodbo za izvedbo gradbenih del za ureditev Večnamenskega igrišča Beti.

V sklopu investicije bodo obstoječe košarkarsko igrišče obnovili in preuredili v večnamensko športno igrišče. Vrednost pogodbenih del znaša 28.843 evrov (z davkom na dodano vrednost).

Gradbena dela naj bi bila končana v mesecu juliju, nato sledi še preplastitev igrišča z umetno maso ter postavitev opreme za košarkarsko in odbojkarsko igrišče. Investicija bo delno sofinancirana s strani Fundacije za šport RS, razliko pa bo zagotovila Občina Metlika iz proračuna 2023.

Z investicijo bodo vzpostavili infrastrukturne pogoje, ki bodo omogočili kakovostno vadbo in tekmovanja metliškim košarkarjem in odbojkarjem, izboljšali pogoje za športno udejstvovanje rekreativcev in omogočili organizacijo raznih športnih prireditev.

A. L.