Metlika: Vlada domu starejših občanov zagotovila 1,58 milijona evrov

DSO Metlika (vir: FB)

Vlada je v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrstila nov projekt: Preureditev dislocirane enote za demenco – DSO Metlika, ki sodi v skupino projektov Izvajanje enovitega sistema dolgotrajne oskrbe.

To pomeni, da je vlada DSO Metlika zagotovila denar za investicijo, katere ocenjena vrednost je 1,58 milijona evrov (z davkom na dodano vrednost).

Priprave na investicijo so se začele v letu 2021 (priprava investicijske in projektne dokumentacije), gradbena dela pa se bodo izvajala v letu 2022. Z izvedbo investicije bodo zagotovljene dodatne postelje za stanovalce z demenco. Adaptirali bodo podstrešje.

Po navedbah DSO Metlika bo zagotovljenih 24 namestitvenih mest, zgradili bodo tudi zunanje dvigalo.

Zagotovljeno bo varnejše bivalno okolje za stanovalce in svojce, varnejše delovno okolje za zaposlene in ločenost čistih in nečistih poti.

Omogočena bo vzpostavitev sivih in rdečih con ter zagotovljeni bivanjski pogoji za izvajanje storitev v skupnosti.

Zaključek gradnje je predviden v septembru 2022.

A. L.