Metlika: V Podzemlju bo možno graditi

Podzemelj (vir: kraji.eu)

Občina Metlika ima objavljeno javno naznanilo in razgrnitev Podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje na jugovzhodnem delu naselja Podzemelj, v bližini jedra naselja s cerkvijo in osnovno šolo.

Predvidenih je 9 novih gradbenih parcel, načrtovana je enostanovanjska, po potrebi tudi nestanovanjska pozidava kot dopolnitev bivanja. metlika.si

Območje meri okoli 11.200 kvadratnih metrov in je razdeljeno na več ureditvenih enot: stanovanjsko območje, območje prometnih in zelenih površin ter obstoječe poti in potoka na zahodnem delu. Del obravnavanega območja OPPN oz. nova predvidena dostopna pot v območje OPPN se nahaja v varovalnem pasu ceste Podzemelj – Adlešiči.

Rok za pripombe je do vključno 25. maja 2023. Kontaktna oseba je Tanja Slobodnik. Več podrobnosti je na voljo na povezavi: objava

Območje urejanja in prihodnje gradnje v Podzemlju:

A. L.