Metlika: Tudi po 26 dneh po predstavitvi še vedno ni znano, kdo bo novi direktor DSO

DSO Metlika (vir: arhiv)

Pri imenovanju direktorja oziroma direktorice Doma starejših občanov Metlika se očitno zelo zatika. Najprej so v Svetu zavoda, ki ga vodi Dragica Valenčič, zelo hiteli, za hitro pridobitev soglasja je bilo vse pripravljeno tudi na občini, nato je sledilo sporočilo, da se je vmešalo resorno ministrstvo. Potem je vse zastalo. Ministrstvo odgovarja, da je za imenovanje odgovoren Svet zavoda, iz Metlike pa prihajajo neuradne novice o nameravanem domnevnem političnem kadrovanju in tudi večjem lobiranju na drugi strani. Svet zavoda se naj bi ponovno sešel v ponedeljek.

Razpis za direktorja Doma starejših občanov Metlika za mesto direktorja je bil v Uradnem listu RS objavljen že 12. januarja 2018. Rok za prijavo je bil 8 dni, prijavile so se tri kandidatke. Svet zavoda je nato pohitel, kandidatke so se članom sveta predstavile že v soboto, 27. januarja 2018. Ker mora o izbranem kandidatu soglasje podati še Občinski svet Občine Metlika, je bilo za to vse pripravljeno tudi v okviru občine.

Hiteli so tudi na občini

Predvideno je bilo, da bo Občinski svet o soglasju k imenovanju direktorja odločal na seji, ki je bila sklicana za četrtek, 1. februarja. Še pred odločanjem na občinskem svetu bi morala svoje mnenje podati občinska Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVI). Vabilo za sejo komisije so člani prejeli že 24. januarja, seja naj bi bila v torek, 30. januarja, to je le 3 dni po tem, ko bi o izbiri odločil Svet zavoda. Iz vabila za sejo komisije, ki smo ga pridobili v uredništvu, je bilo tudi razvidno, da jim bodo gradivo posredovali naknadno. Nato pa je Dragica Valenčič, predsednica Sveta zavoda Doma starejših občanov, 29. januarja občino obvestila, da na seji sveta, ki je bila v soboto, 27. januarja, direktor ni bil imenovan. Zapisala je še, da je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti »zahtevalo, da jim svet DSO posreduje podatke o prijavljenih kandidatih«. Posledično je nato odpadlo odločanje o soglasju tako na KMVI kot na seji Občinskega sveta.

Na podlagi tega smo se nato obrnili na resorno ministrstvo in jih vprašali, kaj se dogaja. Ti so nam odgovorili, da je odločitev oziroma končna izbira direktorja »odgovornost in pristojnost sveta zavoda«. Na vprašanje o tem, ali so zahtevali, da jim Svet DSO posreduje podatke o prijavljenih kandidatih in kaj to pomeni, niso več odgovorili.

Med kom odločajo?

Na razpis so se prijavile naslednje kandidatke (predstavitev po abecednem redu glede na priimek):

  • Andreja Draginc: Z naslovom naloge Profesionalna in etična odgovornost medicinske sestre je diplomirala na Visoki šoli za zdravstvo, nato je leta 2013 še magistrirala iz managementa v zdravstvu in socialnem varstvu. S tem si je pridobila naziv magistrica managementa. Je tudi avtorica številnih strokovnih članov in tudi učnega gradiva, s strokovnimi prispevki je sodelovala na številnih konferencah, stanuje v občini Metlika, sicer pa je predavateljica in vodja kliničnega usposabljanja na Fakulteti za zdravstvene vede Novo mesto.
  • Ivica Lozar: Leta 2000 je z naslovom naloge Kakšen naj bo dober prodajalec diplomirala na Visoki šoli za upravljanje in poslovanje Novo mesto. Stanuje v občini Črnomelj in je 10,5-odstotna solastnica manjšega podjetja L-Šport iz Črnomlja. To je tudi vse, kar o kandidatki najdemo v javno dostopnih spletnih bazah.
  • Mojca Stopar Zevnik: Leta 2008 je z naslovom naloge Vpliv zamenjave vodstva na organizacijsko klimo v podjetju Petrol diplomirala na Visoki šoli za upravljanje in poslovanje Novo mesto. Po nekaterih podatkih naj bi bila v Petrolu tudi zaposlena, v zadnjem času pa je predsednica Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Metlika.

Predstavitev, nato je vse zastalo

Po 27. januarju, ko so se navedene pred člani Sveta DSO predstavile in hkrati predstavile tudi svoj program vodenja, pa je vse zastalo. Na portalu smo nato nekajkrat preverili, kako je z imenovanjem, tako pri vršilki dolžnosti direktorice Jerneji Šterk kot na ministrstvu, vedno smo prejeli odgovor, da je za to odgovoren Svet DSO in naj se obrnemo na njih. Ko smo želeli kontaktne podatke vsaj o predsednici sveta, da jo povprašamo o tem, pa se Šterkova ni več oglašala.

Četrti teden – odločitve še ni, kaj odgovarja ministrstvo?

Ker poteka že četrti teden po predstavitvi kandidatk, ko se je očitno zelo mudilo, odločitev pa še vedno ni javno znana, smo v preteklih dneh Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki ga vodi dr. Anja Kopač Mrak (iz kvote SD), vprašali, kako je z zakonskim rokom glede tega. Prejeli smo odgovor, da »svet zavoda novega direktorja praviloma imenuje pred potekom mandata direktorja. Če direktor ni imenovan, svet imenuje vršilca dolžnosti direktorja«. Tudi ministrstvo smo prosili za kontaktne podatke vsaj od predsednice Sveta DSO Dragice Valenčič, vendar pa so nam odgovorili, da se »osebni podatki (v to sta všteta tako elektronski naslov kot telefon – op. av.) lahko posredujejo le v primeru osebne privolitve posameznika«. Kot kaže, Valenčičeva tega pristanka doslej še ni dala.

Kdaj bo torej znana odločitev o izbiri direktorja oziroma direktorice DSO Metlika po razpisu z dne 12. januarja in predstavitvi pred člani Sveta zavoda z dne 27. januarja 2018 – glede na vse zbrane podatke – tako še ni jasno.

Glede na dosedanji razvoj dogodkov in odgovore pa obstaja možnost, da se bo vse skupaj še zavleklo, posebno še, ker morata k izbiri dati soglasje še Občinski svet Občine Metlika in nato še pristojno ministrstvo oziroma Anja Kopač Mrak.

Bodo odločili v ponedeljek, 26. februarja?

Ob vsem tem smo v preteklih dneh prejeli še neuradno sporočilo, da se bo Svet zavoda DSO na seji sestal v ponedeljek, 26. februarja 2018, ob 15.30 uri. Ali bodo odločali o imenovanju direktorja je zaenkrat neznanka. Konec februarja je namreč tudi čas, ko sveti zavodov odločajo tudi o stvareh, ki se nanašajo na pripravo bilanc za leto 2017. Eden od komentatorjev nam je sicer sporočil, da člani še ne vedo, kaj so glede imenovanja »določili na ministrstvu«, s čimer je očitno dobro poučeni sporočil, da o imenovanju že vnaprej odloča ministrica. To pa je tisto (politično) vmešavanje, kar na ministrstvu uradno ves čas zavračajo. Iz sporočila je še razvidno, da naj bi predsednica Sveta zavoda DSO odločitev ministrstva »kot skrivnost varovala do seje«.

Ali se bodo uresničile napovedi nekaterih, da je favoritka ministrstva in občinskega vodstva Mojca Stopar Zevnik, ki je leta 2014 na lokalnih volitvah kandidirala na listi SD (prvi na listi je bil njen soprog, metliški župan), to je stranke, katere članica je tudi ministrica, pa bomo lahko šele ugotavljali. Iz Metlike namreč prihajajo tudi sporočila, da naj bi bilo veliko lobiranja tudi za kandidatko, ki ne prihaja iz te občine.

Ob tem ni nepomembno, da je Jerneja Šterk vršilka dolžnosti direktorice od 1. junija 2017. Pred tem je DSO vodila Stanislava Majerle, v njenem času so bili potrjeni trije projekti, ki bi se morali izvajati z vso intenziteto, saj je to vezano tudi na pridobitev denarja iz evropskih skladov. Po dostopnih podatkih pa stvari na tem področju ne gredo povsem po zastavljenih načrtih.

Kdo so člani Sveta zavoda DSO Metlika?

  • Štiri predstavnice ustanovitelja (države oz. ministrstva) so: Cvetka Aupič, Nada Krašovec Klančar, Barbara Vraničar, Dragica Valenčič (od 19. 1.2017)
  • Predstavnica lokalne skupnosti (na predlog občine): Duška Vlašič (od 6. 10. 2016). Vlašičeva je tudi članica občinske Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in tako očitno vez med občino in DSO Metlika.
  • Predstavnica zaposlenih: Irena Vrščaj (od 26. 10. 2016)
  • Predstavnik stanovalcev: Edvard Franc Vivoda (od 15. 9. 2016)

Za konec dodajmo primer, ki nam ga je sporočil eden od bralcev in kaže na to, kako tovrstna imenovanja direktorjev DSO potekajo drugje. Najprej je razpis, nato posebna komisija ob sodelovanju kadrovske službe zavoda preveri prijave, če so te skladne z razpisom. Nato se prijavljene kandidate, ki izpolnjujejo pogoje, povabi k predstavitvi, kjer ti predstavijo tudi svoj program vodenja. Neposredno po predstavitvi člani sveta glasujejo o prijavljenih. Glasovanje je lahko tajno ali javno, kakor se pred tem pač odločijo. Po glasovanju se naredi zapisnik in se vse prijavitelje, ki medtem čakajo na odločitev, o odločitvi tudi ustno obvesti. Izbira je tako znana še isti dan. Mimogrede, tudi, ko so lani izbirali direktorico Zdravstvenega doma Metlika, je bil postopek enak opisanemu. Temu nato sledijo še pisna sporočila o izbiri, pri vsem sodeluje tudi kadrovska služba zavoda. Nato svet zavoda išče še soglasji od občine in ministrstva. Šele potem je odločitev o izbiri dokončna.

J. M.