Metlika: Stopar Zevnikova še ni dobila zelene luči za vodenje Doma starejših občanov

Čeprav sta Svet zavoda Dom starejših občanov Metlika, ki ga vodi upokojena nekdanja ravnateljica črnomaljskega vrtca Dragica Valenčič, in nato večina v Občinskem svetu Občine Metlika za direktorico DSO predlagala Mojco Stopar Zevnik, ta še ni direktorica.

Z imenovanjem Stopar Zevnikove, soproge metliškega župana Darka Zevnika, se namreč še vedno ukvarja Komisija za preprečevanje korupcije. S komisije pa so nam v petek sporočili, da z obravnavo primera po prejeti prijavi še niso zaključili. Ker je preiskava še v teku, več podatkov ne morejo posredovati, so zapisali.

Na mnenje Komisije za preprečevanje korupcije pa je vezano tudi ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki ga vodi dr. Anja Kopač Mrak, ministrica iz vrst stranke SD, to je stranke, na listi katere sta v Metliki kandidirala tudi zakonca Zevnik. Ministrica bi namreč morala izdati soglasje k imenovanju Mojce Stopar Zevnik za direktorico DSO, vendar o tem še ni odločilo, so nam sporočili v petek. Glede na prejšnje odgovore pa čakajo na odločitev Komisije za preprečevanje korupcije.

DSO Metlika tako še naprej kot vršilka dolžnosti direktorice vodi Jerneja Šterk, diplomirana medicinska sestra. DSO ima t. i. začasno direktorico od 1. junija 2017, Šterkova pa je bila imenovana za obdobje enega leta oziroma do imenovanja novega direktorja, kažejo podatki v sodnem registru.

Dom polno zaseden

DSO Metlika ima na voljo 172 postelj, od tega je 60 postelj namenjenih uporabnikom z boleznijo demenca, 24 postelj uporabnikom, ki potrebujejo posebne oblike varstva in 88 postelj starejšim od 65 let. Ob koncu leta 2017 je bilo v domu 109 žensk in 63 moških, skupno 172 varovancev, kar pomeni, da so bile kapacitete polno zasedene. Varovanci bivajo v 22 enoposteljnih, 66 dvoposteljnih in 6 troposteljnih sobah.

Čedalje manj zelo zadovoljnih

Podatki o merjenju zadovoljstva uporabnikov v domu kažejo, da se je število uporabnikov, ki so bili zelo zadovoljni, v letu 2017 bistveno zmanjšalo. Iz poslovnega poročila, objavljenega na Ajpesu, je bilo leta 2016 s storitvami v domu zelo zadovoljnih 65 odstotkov uporabnikov, v letu 2017 pa je bilo zelo zadovoljnih samo še 6 odstotkov uporabnikov domskih storitev.

Zmanjšalo se je tudi zadovoljstvo svojcev. V letu 2016 je bilo s storitvami v domu zelo zadovoljnih 72 odstotkov svojcev, v letu 2017 je to padlo na 68 odstotkov.

Iz poslovnega poročila je še razvidno, da DSO Metlika v letu 2017 ni udejanjil dveh načrtovanih projektov: projekta Energetska sanacija DSO Metlika in projekta Srebrni dvor.

Iz poslovnega poročila je še razvidno, da je imel DSO Metlika lani 70.173 evrov presežka (dobička). Navajajo, da je presežek prihodkov nad odhodki nastal zaradi planiranih projektov, za katere pa še niso prejeli soglasja ministrstva. Tudi podatki o ostalih vlaganjih kažejo, da so bila ta izredno skromna in bistveno pod planom.

V DSO Metlika je bilo ob koncu lanskega leta 99 zaposlenih. Imeli so 2,95 milijona evrov prihodkov in 2,88 milijona evrov odhodkov, od tega so bili stroški dela 1,84 milijona evrov ali 1.672,16 evra povprečno mesečno na zaposlenega.

J. M.