Metlika: Mladim družinam subvencija komunalnega prispevka

Vir: YouTube

V četrtek, 12. oktobra 2023, je v sejni sobi Občine Metlika potekala 8. redna seja Občinskega sveta Občine Metlika. Sprejet dnevni red je obsegal 11 točk.

 

Po sprejemu zapisnika prejšnje redne seje in zapisnika druge dopisne so člani Občinskega sveta Občine Metlika najprej potrdili mandat novi članici Občinskega sveta Alexandri Kočevar iz vrst Socialnih demokratov.

Sledila je druga obravnava in sprejem Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade družine v občini Metlika, ki bo mladim družinam omogočal pridobitev subvencije odmerjenega komunalnega prispevka v višini 50 % vendar največ do 2.000,00 EUR.

V nadaljevanju so se člani Občinskega sveta Občine Metlika seznanili z Letnim poročilom o gospodarskem poslovanju v občini Metlika za leto 2022 in sprejeli  Polletno poročilo o realizaciji proračuna Občine Metlika za obdobje januar – junij 2023.

Na predlog Lokostrelskega društva Legende Kolpe so člani Občinskega sveta Občine Metlika podelili priznanje za delo na področju športa v občini Metlika v letu 2023 Maruši Šega kot perspektivni športnici. Plaketo Občine Metlika v letu 2023 so na predlog Gasilske zveze Metlika dodelili Prostovoljnemu gasilskemu društvu Suhor. Za častno občanko Občine Metlika v letu 2023 so na predlog Renate Brunskole in podpisanih Metličank in Metličanov imenovali Ivanko Kraševec Prešern.

Potrjenih je bilo pet premoženjskopravnih zadev.

V okviru kadrovskih zadev so člani Občinskega sveta Občine Metlika imenovali predstavnika uporabnikov in štiri predstavnike ustanoviteljice v Svet javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika za novo petletno mandatno obdobje.

Pri zadnji točki je županja Martina Legan Janžekovič prisotne člane Občinskega sveta Občine Metlika sveta obvestila, da je za nepoklicno podžupanjo imenovala Anico Kopinič, so sporočili z občinske uprave.

A. L.