Metlika: Letni zbor markacistov Dolenjske in Bele krajine

Vir: PD Metlika

Tradicionalno se zadnji četrtek v februarju na letnem zboru zberejo markacisti Dolenjske in Bele krajine. Letos je srečanje potekalo v Metliki, kjer so se zbrali markacisti desetih planinskih društev.

 

Uvodoma sta zbrane pozdravila načelnik za planinske poti meddruštvenega odbora Mladen Živković in predsednik planinskega društva Metlika Matjaž Plut. Načelniki posameznih društev so podali poročila o opravljenem delu v preteklem letu in si bili enotni, da v vrstah markacistov primanjkuje predvsem mladih. Kljub pomanjkanju kadra, je bilo letos na območju planinskih poti Dolenjske in Bele krajine opravljenih 4847 prostovoljnih delovnih ur. Na območju PD Metlika in PD Črnomelj sta bili izvedeni dve skupni delovni akciji meddruštvenega odbora, katerih se je udeležilo po 50 udeležencev. Skupina 16 markacistov pa je sodelovala tudi na skupni delovni akciji in srečanju slovenskih markacistov, ki je potekalo na območju Koroške in se ga je udeležilo okrog 170 markacistov iz celotne Slovenije.

Predstavnik PZS Uroš Vidovič je pohvalil delovanje markacistov in urejenost planinskih poti na območju Dolenjske in Bele krajine, ter predstavil Zakon o financiranju planinskih poti.

V lanskem letu je prvič delež financiranja delovanja markacistov preko Planinske zveze Slovenije z dvoletno pogodbo zagotovila Republika Slovenija, s čimer je bila zagotovljena osnovna zaščitna in delovna oprema, orodje ter material za urejanje in opremljanje planinskih poti. To dejanje markacisti razumejo kot vzpodbudo za nadaljnje delo in priznanje pri prizadevanju vzdrževanja planinskih poti, da le te ostanejo varne, urejene in planincem prijazne.

Po končanem srečanju, je domače planinsko društvo pripravilo pogostitev za vse prisotne.

Zapisala: Tanja Slobodnik

Foto: Matjaž Plut, Mladen Živkovič, Tanja Slobodnik