Metlika: Kolpa v lasti sedmih vodilnih, lastninili 15 let

Sedem vodilnih v metliški družbi Kolpa Holding si je 15 let prizadevalo za prevzem Kolpe, d. d. Zdaj je celotna skupina Kolpa z okrog 43 milijoni evrov vrednim premoženjem skoraj v celoti v njihovi lasti. Po septembra objavljeni prevzemni ponudbi so namreč svoj 74,57-odstotni lastniški delež povečali na nekaj več kot 94 odstotkov. S tem se je skoraj v celoti končal proces t. i. menedžerskega lastninjenja tega industrijskega podjetja, ki je potekal dolgih 15 let.

Menedžerji so namreč postali 94-odstotni lastniki skupine, ki ima 43 milijonov evrov premoženja, v Sloveniji zaposluje blizu 500 ljudi in letno ustvari okrog 47 milijonov evrov prihodkov. V letu 2016 so imeli 1,9 milijona evrov čistega dobička. Kolpa izdelke prodaja pod blagovnima znamkama Kolpa san in Kerrock. Skupino poleg matične sestavljajo še družbe na Hrvaškem, Madžarskem, v Srbiji, Rusiji, Črni gori, BiH in v Nemčija.

Prevzemna ponudba konec septembra

Podjetje Kolpa Holding, ki je v lasti sedmih vodilnih metliške Kolpe je konec septembra 2017 objavila prevzemno ponudbo za odkup delnic Kolpe, d. d. Ponudba se je nanašala na 280.818 delnic, za vsako so ponujali 8,50 evra. Skupno je bilo to 2,386.953 evrov. Ponudba je veljala do vključno 24. oktobra, nato so sporočili, da je to sprejelo 24 delničarjev, ki so prodali 19,69 odstotka delnic. S tem je Kolpa Holding v lasti sedmih menedžerjev postala 94-odstotna lastnica Kolpe d. d.

Potek zadnje ponudbe

V imenu Kolpa Holding oziroma sedmih menedžerjev je prevzemno ponudbo konec septembra objavila borznoposredniška hiša Ilirika. Spletni portal Siol.net pa je 10. oktobra letos objavil, da naj bi Kolpa Holding zdajšnji prevzem financirala z lastnim denarjem in da ni znano, kje je dobila denar. Podjetje je imelo namreč ob koncu leta 2016 vsega tisoč evrov na bančnem računu, “Kolpi, za katero opravljajo različne storitve in ji na leto izstavijo za 700 tisoč evrov računov, pa so bili dolžni več kot štiri milijone evrov.”

Tudi s pomočjo DZS

V nadaljevanju so še navedli, da bo pomembno vlogo pri lastninjenju Kolpe odigral Tomaž Pogorelec, širši javnosti neznan finančnik, ki je že dalj časa pomemben lastnik holdinga DZS. Njegova podjetja so po poročanju Siol.neta konec lanskega leta na veliko kupovala delnice Kolpe od malih delničarjev, pri kopičenju delnic pa mu je pomagal DZS pod vodstvom Bojana Petana. Tako je bilo v rokah Pogorelca in Petana v začetku oktobra v lasti 19 odstotkov vseh delnic Kolpe, za njihov nakup pa sta po dostopnih podatkih porabila nekaj sto tisoč evrov. Navedena sta zdaj ta delež očitno prodala, v Kolpi Holding naj bi glede na nekatere podatke za to plačali okoli 1,8 milijona evrov.

Nasedli projekti

Na spletnem portalu Siol.net so v začetku oktobra 2017 še zapisali, da je bila še do pred nekaj leti usoda Kolpe in njenega lastništva pod velikim vprašajem. Razlog so bili po njihovih navedbah nasedli nepremičninski posli na Hrvaškem, ki so jih v Kolpi začeli še pred kriznim letom 2008. Šlo je za gradnjo stanovanjskega naselja Veliko Polje – Buzin na jugu Zagreba in objekta Borovje z več kot 300 stanovanji v središču hrvaške prestolnice. Po dostopnih podatkih so vanje vložili več kot 30 milijonov evrov, po zlomu hrvaškega trga nepremičnin in upadu njihovih cen pa je zamajalo celo zagrebško izpostavo NLB Leasinga, ki je financirala Kolpine posle. Družba Invest Zadar, prek katere so v Kolpi izpeljali nepremičninske posle na Hrvaškem, pa bo šla po pričakovanju že konec letošnjega leta ali najpozneje prihodnje leto v stečaj, so še zapisali na Siolu.

Hrvaške posle vodili prek Kolpe Holding, breme nosila tudi Kolpa, d. d.

Dodali so, da so menedžerji Kolpe hrvaške posle vodili prek podjetja Kolpa Holding. Kljub temu pa je breme njihovega reševanja po dostopnih podatkih nosila tudi Kolpa, d. d. Slednja je kot porok jamčila za 10 milijonov evrov hrvaških obveznosti. Kdaj bodo zapadle v plačilo, kdo jih bo moral poravnati in ali bo to tudi Kolpa, pa po navedbah omenjenega spletnega portala ni povsem jasno. To bi bil lahko hud udarec za Kolpo.

Zastavljeni deleži

Menedžerji so sicer že pred leti zastavili Kolpo Holding, prek katere obvladujejo delnice Kolpe. Če jim ne bi uspelo poplačati 35 milijonov evrov posojil, bi jim lahko te zasegla NLB. Bančnih posojil na koncu tudi niso mogli vrniti, so zapisali na Siol.netu. Namesto tega so se z banko dogovorili za nov reprogram oziroma so našli novega posojilodajalca. V drugi polovici lanskega leta so se z Novo KBM, Gorenjsko banko in državno SID banko dogovorili za najem posojila v 15 milijonov evrov.

Ustanovitelji in lastniki Kolpe Holding

Podjetje Kolpa Holding, d. o. o., prek katerega so vodilni izvajali menedžerski odkup, je bilo ustanovljeno 19. aprila 2002. Ustanovitelji so bili: Mirjan Kulovec iz Vavte vasi, Jože Kastelic iz Novega mesta, Jože Kostelec iz Čuril, Tomaž Drenik iz Novega mesta, Irena Šterbenc iz Novega mesta, Branko Faleskini iz Vavte vasi in  Branko Brajković iz Metlike. Direktor Kolpe Holding je Mirjan Kulovec.

Lastništvo podjetja Kolpa Holding glede na deleže je naslednje (vir: Agencija za javnopravne evidence):

 • Kulovec:       20,5 %
 • Faleskini:      16,8 %
 • Šterbenc:     15,0 %
 • Kastelic:       14,7 %
 • Kostelec:      11,4 %
 • Drenik:         11,1 %
 • Brajković:     10,5 %

Iz Poslovnega poročila Kolpe Holding, d. o. o., je razvidno, da je bila Kolpa Holding ob koncu leta 2016 lastnica naslednjih podjetij:

 • Kolpa, d. d., Rosalnica: 66,04 %
 • Kolpa-Invest, d. o. o., Novo mesto: 100 %
 • Kolpa, d. o. o., Zrenjanin: 100 %
 • Invest Zadar, d. o. o., Zagreb: 99,9 %

Kolpa, d. d., pa je bila lastnica naslednjih podjetij:

 • Polira, d. o. o., Radatoviči: 100 %
 • KERA-KOR, d. o. o., Radatoviči: 55 %
 • KOLPA ZETA, d. o. o., Kotor, Črna Gora: 100
 • SLO SAN, d. o. o., Rusija: 100 %
 • KOLPA SAN KFT, Budimpešta: 100 %
 • KERROCK DEUTSCHLAND gmbh, Nemčija: 100 %

Invest Zadar, ki je v lasti Kolpe, d. d., pa ima v lasti še podjetje Laser Gradnja, d. o. o., Zagreb.

Menedžerji Kolpe Holding zadnje prevzemne ponudbe za Siol.net niso komentirali. Tudi sicer so v Kolpi zelo skopi s podatki, ki so izven konteksta njihovih sporočil. Tudi, ko smo jih s portala Moja Dolenjska pred časom spraševali o povprečnih plačah in regresu za letni dopust v Kolpi, nam točnih podatkov niso posredovali.

J. M.