Mediacija: Se res tako radi pravdamo ali pa tega samo ne poznamo dovolj?

Vir: pixabay.com

S 15. julijem so se začele enomesečne sodne počitnice, kar pomeni, da sodišča do sredine avgusta ne bodo vročala sodnih pisanj, procesni roki pa ne tečejo. Ne glede na to pa bodo potekali nekateri nujni primeri.

Med nujne zadeve sodijo preiskave in sojenja v kazenskih zadevah, ko so obdolženci priprti, in v kazenskih zadevah zoper tujce, ki ne prebivajo v Sloveniji. To so tudi nepravdne in izvršilne zadeve v zvezi z vzgojo in varstvom otrok ter preživninskimi obveznostmi in nepravdne zadeve glede pridržanja oseb v psihiatričnih ustanovah. Nujne zadeve so tudi menični in čekovni protesti ter menične tožbe, popisi zapustnikovega premoženja ter zadeve prisilne poravnave in stečaja.

V času med 15. julijem in 15. avgustom nemoteno poteka tudi vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov in vlaganje predlogov za izvršbo na podlagi verodostojne listine, vendar se sklepov strankam ne vroča.

Mediacije, kako je  s tem?

Pomemben del v sodnih postopkih so tudi mediacije, ki pa kar ne stečejo tako, kot bi glede na pomembnost lahko, na kar je pred kratkim opozoril tudi Anton Panjan, predsednik Višjega sodišča v Ljubljani. Panjana sicer Dolenjci in Belokranjci poznajo kot nekdanjega sodnika v Novem mestu in nato tudi predsednika Okrožnega sodišča v Novem mestu, izhaja pa iz Bele krajine.

Tokrat smo Marjetico Žibert, predsednico Okrožnega sodišča v Novem mestu, vprašali, kako mediacija poteka v novomeškem okrožju. Pod okrilje tega spadajo tudi Okrajna sodišča v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem. Mediacija je namreč v osnovi alternativno reševanje sporov, v okviru katerega se stranke v sodnih postopkih lahko poravnajo oziroma dogovorijo.

Žibertova nam je povedala, da na novomeškem sodnem okrožju mediacija deluje, vendar bi si želeli, da bi se mirnega načina reševanja sporov posluževalo več strank. Dejstvo je namreč, da je delež vseh civilnih, gospodarskih ali družinskih zadev, v katerih stranke podajo soglasje za mediacijo, v primerjavi z letnim pripadom zadev, izredno nizek. Dodala je: “Stranke se redko odločajo za mirno reševanje spora, kljub temu, da jim sodišče to možnost ponudi.”

Mirno reševanje sporov v zadnjih letih:

V letu 2014 je bilo soglasje za mediacijo podano v 48 zadevah, uspešno je bilo zaključenih 21 zadev, kar je skoraj 44 % vseh zadev, ki so se reševale v postopku mediacije.

V letu 2015 je bilo soglasje podano v 70 zadevah, uspešno je bilo rešenih 26 zadev, kar predstavlja 37 % vseh zadev, ki so se reševale v postopku mediacije.

V letu 2016 se je v postopku mediacije reševalo 45 zadev, uspešno je bilo rešenih 33 zadev oziroma 73 % vseh zadev, ki so se reševale v postopku mediacije.

V prvem trimesečju leta 2017 je bilo soglasje podano v 15 zadevah, uspešno rešene so bile 3 zadeve, kar je 21 % vseh zadev v mediacije v prvem trimesečju 2017.

V zadnjem triletnem obdobju vključno s prvim trimesečjem leta 2017 je bilo soglasje za mediacijo podano v 178 zadevah, uspešno je bilo zaključenih 83 zadev, kar je približno 47 % vseh zadev, ki so se reševale v postopku mediacije. Največ zadev je bilo rešenih na civilnem področju.

C. R.