Med prebitjem druge cevi predora Karavanke uničili državni grb

V karavanškem predoru so v ponedeljek slovesno obeležili preboj druge predorske cevi, pri tem pa so poškodovali tudi državni grb, kar je po zakonu kaznivo.

 

Kot je bilo mogoče videti na slikah, nastalih ob preboju, so organizatorji za namene slovesnega preboja na steno naslikali državni grb, pri čemer so nato steno, na kateri je bil grb, s težko mehanizacijo uničili in s tem izvedli preboj. Pri tem je bil poškodovan tudi grb.

V društvu Heraldica Slovenica opozarjajo, da je bilo s takim dejanjem kršenih kar nekaj predpisov. Kršen je bil 7. člen zakona o grbu, zastavi in himni, ki določa, da grba ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovan ali po zunanjosti neprimeren za uporabo ter da ga ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim redom ali tako, da se krni ugled Slovenije.

Kršen je bil tudi 15. člen zakona o varstvu javnega reda in miru, ki določa, da se kaznuje z denarno globo, kdor na javnem kraju namenoma poškoduje ali uniči grb. “Žalostna podoba napol uničenega grba, pod katerim se je slikal tudi predsednik vlade Robert Golob, je eklatanten dokaz o kršitvi obeh zgoraj navedenih pravil,” so zapisali.

V omenjenem društvu tudi opozarjajo, da je takšno početje, tudi če ne bi bilo nezakonito, moralno povsem zavržno in sporno ter v nasprotuju z mednarodno uveljavljenimi pravili o ravnanju z državnimi simboli. Posebej, ker so na dogodku poleg Goloba sodelovali tudi tuji politiki.

A. V.