Marko Lotrič: Ali je Slovenija davčna oaza?

(vir: pixabay.com)

“NE, ni! Slovenci smo med državami OECD prvaki po višini prispevkov za socialno varnost, prihajajo novi davki.

Napoveduje se začasni dvig davka od dohodkov pravnih oseb za eno ali dve odstotni točki. To je slaba novica. Če pa že mora biti, je treba: razveljaviti zahtevo iz interventnega zakona: solidarnostni prispevek podjetij v višini 0,8 % od osnove za obračun davka od dohodkov pravnih oseb. Namesto tega prispevka, ki naj bi ga podjetja plačala letos in prihodnje leto, bi s prihodnjim letom zvišali davčno stopnjo. Tako bi jasno določili, da bo denar porabljen za sanacijo poplav ter dosegli stabilno in predvidljivo okolje. Trenutno uzakonjeni solidarnostni prispevek je namreč retroaktiven – sprejet je bil zdaj, obračuna pa se od davčne osnove za celo letošnje leto. del zvišanja dobičkov preliti v neto plače zaposlenih.

Vlada RS bi morala dvigniti dohodninske olajšave. S tem javna poraba ne bi padla, ljudje bi bili zadovoljni. Gospodarstvo v zadnjem letu zelo bremenijo odločitve Vlade RS, ki so žal še bolj škodljive od začasnega dviga davka od dohodkov pravnih oseb: spremembe zakona o delovnih razmerjih, podaljševanje obdobja, ko se bolniška šteje v breme delodajalca, na 30 dni, nedelovanje zdravstva in neurejanje problematike absentizma ter daljšanje čakalnih vrst, dvig stroškov čezmejnega opravljanja storitev, prispevek za dolgotrajno oskrbo… Vsega tega gospodarstvo enostavno ne zmore več.”

Tako je na omrežju X zapisal Marko Lotrič, predsednik Državnega sveta RS.

Marko Lotrič, predsednik Državnega sveta RS

Marko Lotrič je bil generalni direktor in ustanovitelj mednarodno uveljavljene skupine LOTRIČ Metrology in je svojo samostojno poklicno pot pričel z odprtjem obrti za kalibracijo tehtnic, uteži in pipet. Danes skupina združuje že preko 170 strokovnjakov s področja meroslovja, zaposlenih v devetih podjetjih v sedmih državah. Marko Lotrič je bil v državni svet izvoljen kot predstavnik delodajalcev na volitvah, ki so potekale konec novembra 2022.

M. D.